ZOZNAM  MALÝCH OBČIANSKYCH  PROJEKTOV PODPORENÝCH V ROKU 2019

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE SOLOŠNICA ROZHODLO NA SVOJOM ZASADNUTÍ DŇA 04.02.2019 O FINANCOVANÍ NASLEDOVNÝCH  PROJEKTOV :

  1. Oprava Kaplnky svätého Vendelínka 500€
  2. Výmena dverí na Kaplnke svätého Vendelína 500€
  3. Úprava šatne za javiskom      500€
  4. Stromy 250€

Po úspešnej  oprave Kaplnky svätej Anny v roku 2018 sa OZ rozhodlo podporiť podobný projekt a j v roku 2019. Tento krát ide o kaplnku sv. Vendelínka, ktorá sa nachádza  pri hlavnej ceste smer Rohožník. Prvý projekt je zameraný na jej sanovanie a opravu omietok ( vonkajších a vnútorných ) a druhý na výmenu dverí.  Oba projekty  budú financované do výšky 500€.

Divadelní ochotníci budú upravovať priestory za javiskom v KD , kde by mohol vzniknúť zaujímavý priestor , ktorý bude slúžiť nielen ako šatňa ale aj ako klubovňa. Obec prispeje sumou 500€.

Výsadbu ovocných stromov, ktorú budú uskutočňovať občania  na  tzv. Starej ceste podporí v sume 250€.

Aj touto cestou ďakujeme občanom za ich návrhy a projekty a prajeme im úspešnú realizáciu!