Dôrazne žiadame občanov, aby
– mimo svojho bydliska nosili rúško alebo iné prekrytie úst a nosa
– dodržiavali prísne hygienické pravidlá z dôvodu obmedzenia šírenia KORONA VÍRUSU
– osoby, ktoré majú cestovateľskú povinnú karanténu, aby ju  dôsledne dodržiavali ( nahlásiť  porušenia tejto karantény  môžete na č. 158 alebo na tel. č. 0905 418760
– seniorom môžeme zabezpečiť nákup potravín – volajte na tel. 0905 418760 alebo kontaktujte zamestnancov Obecného úradu
– seniorov tiež žiadame z dôvodu ochrany ich zdravia, aby sa zdržiavali najmä vo svojich domácnostiach
Vláda SR prijala nové opatrenia v rámci ochrany pred nákazou COVID-19:
         * až do odvolania sa predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz 
          organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (termín od
          24.03.2020 do odvolania).
  • školy zostávajú zatvorené až do odvolania.
  • obchody budú zatvorené v nedeľu za účelom sanitárneho dňa (Termín od 25.03.2020 do odvolania).
  • zakazuje sa  vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (Termín od 25.03.2020 od polnoci do odvolania).
  • dočasne sa  pozastavuje  poskytovanie  sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach (Termín od 25.03.2020 do odvolania).
  • vyčleneňuje sa   časový  rámec pre pohyb osôb nad 65 rokov v obchodoch (napríklad potraviny) od 9.00 h do 12.00 h (pondelok – sobota) Termín sa upresní.
  • meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí, dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade. Termín sa upresní.