Zuzka Došeková – deti v Ugande očami Zuzky
v KD Sološnica, 30.10.2017 – 17:00 hod