Voľby do orgánov samosprávy obce (voľba starostu a poslancov OZ) sa budú konať 10.11.2018.
Kandidátne listiny je potrebné odovzdať do 11. septembra 2018.
Nezávislí kandidát musí predložiť na obecnom úrade: kandidátnu listinu nezávislého kandidáta, podpisovú listinu a vyhlásenie nezávislého kandidáta.
Kandidáti politických strán nepredkladajú podpisovú listinu, predkladá sa len kandidátna listina politickej strany a vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany.
Viac info na http://www.solosnica.sk/volby/, tlačivá si môžete stiahnuť na https://www.minv.sk/?oso18_vzory3.