BVS oznamuje  občanom, že od 04. 12. 2019 do 13. 12. 2019 bude poverený pracovník vykonávať odpočty vodomerov. Prosíme o sprístupnenie vodomerov, prípadne stav vodomera vyvesiť na viditeľné miesto.