Najbližšie udalosti:
Odber informačného letáku:

Práve prezeráte archívy kategórie Farské oznamy.

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 22.7.2019 – 28.7.2019

tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Márie Magdalény
Utorok: sv. Brigity, patrónka Európy
Streda: sv. Šarbel Machlúf, kňaz
Štvrtok: sv. Jakub, apoštol
Piatok: sv. Joachim, Anna, rodičia P.Márie
Sobota: sv. Gorazd a spol.
Nedeľa: 17. v cezročnom období

Úmysly sv.omší:
Utorok: 18.00 + Anna Poláková, rodič. Polákoví, Kočíškoví
Streda: 18.00 + rod.Baťovičová,+rodina, za Božiu pom. pre ž. rodinu
Štvrtok: 18.00 + rodič.Poliakoví, synovia, nevesty, vnukovia
Piatok: 18.00 + Mária Čermáková a Jozef, + rodina
Sobota: 8.00 + Ľudovít Vanek, + rodina
Nedeľa: 8.30 + Zuzana
10.00 za farníkov

Dnes je pobožnosť o 14.00 hod.

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 8.-14.7.2019

tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Utorok: sv. Augustín Zao Rong, muč.
Štvrtok: sv. Benedikt, opát, patrón Európy
Sobota: sv. Henrich
Nedeľa: 15. v cezročnom období

Úmysly svomší:
Utorok: 18.00 + Teofil Dinuš, rod. z ob. strán
Streda: 18.00 + Štefan, Anna Mečároví
Štvrtok: 18.00 + Ferdinand Černý, syn, rodič. z ob. str. + rodina
Piatok: 18.00 za zdravie, Božiu pomoc pre rodinu
Sobota: 8.00 +rodina Škárová, nevesta, krstní rod. + rodina
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 +Anton, Anna Čermákoví, rod. z ob. strán

Dnes je pobožnosť o 14.00 hod.

Ďakujem všetkým za prípravu hodovej slávnosti Božského Srdca.

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 3.-9.3.2019

tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Karol Lwanga, muč.
Streda: sv. Bonifác, biskup, muč.
Štvrtok: sv. Norbert, biskup
Piatok: Prvý piatok mesiaca
Nedeľa: Nedeľa Zoslania Ducha Svätého, /Turíce/

Úmysly svomší:
Utorok: 18.00 + Karol Pajdlhauser
Streda: 18.00 + Ján, Mária Dinušoví, brat Ján
Štvrtok: 18.00 + Ľudmila Škutová, ročná, +Albert manžel
Piatok: 18.00 +Jozef, Mária Fupšoví, synovia, nevesty
Sobota: 8.00 +rodičia Stružákoví, + rodina
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 +František Sojka, manželka Antónia

Hodová slávnosť a púť k Božskému Srdcu bude 30.6. Sv. omša začne o 10.00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude ThDr. Pavol Mikula, prefekt kňazského seminára.

Sv. spoveď k prvému piatku: Vždy pol hod. pred sv. omšou a po nej.
Chorých po domoch navštívim vo štvrtok od 10.00 hod.
Prosím deti a školskú mládež, aby si vykonala sv. spoveď.

Na Svätodušný sviatok je obvyklá farská ofera.

Doľany – púť

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Doľany Vás pozýva na Púť k svätému Leonardovi

Púť sa koná na kalvárii v Doľanoch v nedeľu 13. mája 2018, pútnická omša o 10:30 na kalvárii

Najbližšie udalosti:
Odber informačného letáku: