Najbližšie udalosti:
Odber informačného letáku:

Práve prezeráte archívy kategórie Hlásenie rozhlasu.

Knižnica

Vedúca knižnice oznamuje občanom, že počas prázdnin bude zmena otváracích hodín. Knižnica bude otvorená v stredu od 18:00 hod. do 20:00 hod.

MUDr. Jagelková – dovolenka

MUDr. Jagelková oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 22.7.2019 do 29.7.2019 nebude pre dovolenku ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Jenisová vo Vysokej pri Morave a Lábe.

Dve futbalové pozvánky

Futbalový klub Sološnica vás srdečne pozýva na oslavu 70. výročia organizovaného futbalu v Sološnici 27.7.2019 na štadióne FK Sološnica

Program:
12,00 – zápas prípravky U9 – FK Sološnica – TJ Záhoran Jakubov
13,00 – zápas prípravky U11 – FK Sološnica – FK Jablonové
14,00 – zápas mladších žiakov U13 – FK Sološnica – FC Zohor
15,00 – zápas A-mužstva – FK Sološnica – FK Slavoj Moravský Svätý Ján
17,00 – zápas starších pánov – FK Sološnica – TJ Záhoran Kostolište

Od 18,00 zábava pri hudbe pod holým nebom. Do tanca hrá DJ Pedro.
Vstup zdarma

Futbalový klub Sološnica a Ocú Sološnica, Vás srdečne pozýva na krst brožúry vydanej k 70. výročiu organizovaného futbalu v Sološnici, spojenú s výstavou fotografií a predmetov k tejto významnej udalosti,

Ktorá sa uskutoční dňa 26.7.2019 o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Sološnici.

Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy Suchohrad

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Suchohrad (pdf, 280kb)

Vývoz komunálneho odpadu

Milí obyvatelia, zajtra 12.7.2019 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu pre tých, ktorí majú 2x mesačne.

MUDr. Hudecová – dovolenka

MUDr. Hudecová oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 15. júla do 26. júla 2019 nebude pre dovolenku ordinovať. V dňoch od 15. júla do 19. júla 2019 ju bude zastupovať MUDr. Vrablicová a MUDr. Kubincová. V dňoch od 22. júla do 26. júla 2019 zastupuje MUDr. Vrablicová.

Udelenie čestného občianstvo obce Sološnica MUDr. Ladislavovi Masákovi

Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 17.júna 2019 udelenie Čestného občianstvo obce Sološnica MUDr.Ladislavovi Masákovi CSc. Slávnostné udelenie sa konalo dňa 28.6.2019 v obradnej sieni obecného úradu v Sološnici.

Domovom MUDr. Ladisalva Masáka je Bratislava – tu sa narodil, chodil do základnej školy, na gymnázium aj na Univerzitu Komenského odbor všeobecné lekárstvo. Po vykonaní atestácie 1. stupňa z gynekológie a pôrodníctva nastúpil ako sekundárny lekár v Ústave klinickej onkológie na Heydukovej ulici v BA. Pribudla atestácia 2. Stupňa, a aj atestácia z klinickej onkológie. V tejto nemocnici od roku 1994 pracoval vo funkcii primár lôžkovej časti kliniky. V septembri 1998 v Ústave experimentálnej onkológie SAV obhájil dizertačnú prácu a za meno pribudol titul Kandidát vied. Keďže vzdelávanie pre lekára vlastne nikdy nekončí, v roku 2006 získal diplom o špecializácii v subšpecializačnom odbore : onkológia v gynekológii. A v tom istom roku bol poverený vykonávaním funkcie vedúceho subkatedry na Fakulte zdravotníckych špecializačných štúdií slovenskej zdravotníckej univerzity v BA. V roku 1993 si vzdelávanie doplnil na študijnom pobyte v onkologickej nemocnici Weston Park Hospital v Sheffielde v Anglicku , o rok neskôr na študijnom pobyte v USA , kde študoval tamojšiu zdravotnícku starostlivosť . V roku 2007 sa do USA vrátil a to na prestížne pracovisko MAYO CLINIK v Rochestri, aby sa zdokonalil pri radikálnych operačných výkonoch pri indikácii zhubných gynekologických nádorov.

V súčasnosti pracuje ako prednosta kliniky gynekologickej onkológie v už spomínanom Ústave svätej Alžbety. Hlavnou náplňou práce kliniky je diagnostika a operačná liečba pacientok s gynekologickým nádorovým ochorením.

Klinika má celoslovenskú pôsobnosť, preto sú tu liečené pacientky z celého Slovenska. Okrem toho sa venuje publikačnej činnosti. Pacientiek mal za tie roky iste veľa a ich počet sa nedá možno ani spočítať. A veľa ich je aj z našej obce. Mnohé prichádzajú ustráchané a ak im je treba oznámiť aj vážnejšie diagnózy, vedia to od tohto lekára prijať s pokorou. Ich dôvera k nemu ako k lekárovi im vysuší slzy v očiach a upokojí dušu. A to je pri chorobe rovnako dôležité , ako liečba samotná. Viacerí občania Sološnice – nielen ženy – sa na neho obracajú aj ako na lekára- priateľa a hľadajú pomoc. Na zvonček na chalupe v Sološnici na Slanisku, kde od roku 1999 trávi takmer každý víkend, už zazvonilo mnoho rúk, a to napríklad aj v nedeľu na obed. A vždy sa im dostalo ochotnej pomoci či rady o možnostiach odbornej zdravotnej starostlivosti.

Pre nás v Sološnici je obzvlášť vzácne, že pri tak náročnom povolaní sa intenzívne zaujíma o dianie v obci, zúčastňuje sa na všetkých kultúrnych a spoločenských podujatiach nielen ako návštevník, ale mohli sme ho vidieť aj ako účinkujúceho v kultúrnom programe. Taktiež je iniciátorom brigády na vyčistení židovského cintorína, o ktorý sa so svojou manželkou stará. Kladne môžeme hodnotiť aj charitatívnu činnosť pre našich občanov. Prispel na znovu zavedenie elektriny do rodinného domu sociálne slabého občana, či napomohol k vybaveniu dôchodku iného. O mnohých jeho činoch v prospech našej obce a našich občanov nevieme, no jedno vieme určite – že on je už dávno srdcom Sološničan.

Fotografie z uďeľovania

Správa o meraní úrovne znečistenia ovzdušia

Bol zverejnený dokument (pdf, 2,7MB) – Správa o meraní úrovne znečistenia ovzdušia – Meranie koncentrácie znečisťujúcich látok a meterologických parametrov vo vonkajšom ovzduší – prvá meracia kampaň 2019 – v okolí cementárne Rohožník spoločnosti CRH.

Vývoz komunálneho odpadu

Milí obyvatelia,
zajtra 28.6.2019 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu.

Vývoz papierového odpadu

Milí obyvatelia,
zajtra 18.6.2019 sa uskutoční vývoz papierového odpadu.

Najbližšie udalosti:
Odber informačného letáku: