Najbližšie udalosti:
  • žiadne udalosti
Odber informačného letáku:

Práve prezeráte archívy kategórie Nezaradené.

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 8.-14.4.2019

Farské oznamy, farnosť Sološnica,
tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com
8.4.2019 – 14.4.2019.

Liturgický kalendár
Nedeľa: Kvetná nedeľa
Dnes je pobožnosť krížovej cesty o 14.00 hod.

Úmysly sv.omší:
Pondelok: 18.00+Justína, Pavol Kazička, r. Kazičkoví, Murasoví, živ.r.
Utorok: 18.00 +František Janík, manželka, + rodina
Streda: 15.00 +Štefánia Kovárová a pohreb
Štvrtok: 14.00 +Rozália Cínová a pohreb
Piatok: 16.30 +spolužiaci, ročník 1950-51
Sobota: 8.00 +Anna Ferdinand, dc. Emília, Irma, Cyril
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 +Gabriel Kazička, s. Ferdinand

Pobožnosť krížovej cesty je v piatok pol hod. pred sv. omšou a v nedeľu o 14.00hod.

Sv. spoveď k Veľkej noci:

Sološnica: Piatok od 14.30 do 17.00 hod.
Malacky: Sobota: od 9.00 do 11.00, 15.00 do 19.00hod.
Rohožník: Nedeľa: od 14.30 do 17.00 hod.

Pozvánka

MUDr. Hudecová

MUDr. Hudecová oznamuje svojim pacientom, že vo štvrtok 4.4.2019 bude ordinovať len do 11:00 hod.

Farské oznamy, farnosť Sološnica 1.-7.4.2019

tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár
Nedeľa: Piata pôstna nedeľa.
Dnes je pobožnosť krížovej cesty o 14.00 hod.

Úmysly sv.omší:
Pondelok: 18.00 +Gabriel Fupšo a rodina
Streda: 18.00 za súrodencov a Božiu pomoc
Štvrtok: 18.00 +Mária, Štefan Blahovičoví, rod. z ob. strán
Piatok: 18.00 +rodičia , rodina Bečárová , za živých súrodencov
Sobota: 8.00 +Peter Dinuš, pohrebná/stretnutie ruž.bratstva/
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 +Rudolf Fajler,ročná

Pobožnosť krížovej cesty je v piatok pol hod. pred sv. omšou a v nedeľu o 14.00hod.

Dary z pôstnej polievky boli 881 €.

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 25.-31.3.2019

tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: Zvestovanie Pána, slávnosť
Nedeľa: Štvrtá pôstna nedeľa.
Dnes je pobožnosť krížovej cesty o 14.00 hod.

Na budúci víkend sa posúva čas o hodinu dopredu-letný čas.
Na budúcu nedeľu sa stretneme už podľa nového, posunutého času.

Úmysly svomší:
Pondelok: 17.00 +Vít Blažíček, rodičia, +rodina
Utorok: 17.00 +Ondrej Surovič, s. Marta, + rodičia
Streda: 17.00 +Marián Chamko, + Ján
Štvrtok: 14.00 +Anna Paušeková a pohreb v dome smútku
Piatok: 17.00 +Milan Hercz, st.rod.
Sobota: 8.00 +krstní rodičia Chromekoví
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 +rodičia Seličoví, Matilda, Štefan, syn

Pobožnosť krížovej cesty je v piatok pol hod. pred sv. omšou a v nedeľu o 14.00hod.

Dnes po druhej sv.omši je pôstna polievka. Víťažok z pôstnej polievky je určený pre najstaršieho syna bývalej p.riaditeľky materskej škôlky, Patrika Sermanoviča.2.januára bol účastníkom vážnej dopravnej nehody. Má nádej a jeho liečenie a ošetrovanie je nákladné…

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 18.-24.3.2019

tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Utorok: sv. Jozefa, ženícha P. Márie,slávnosť
Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa.
Dnes je pobožnosť krížovej cesty o 14.00 hod.

Úmysly sv.omší:
Utorok: 17.00 +Jozef Písečný kňaz, rodičia a ich súrodenci
Streda: 17.00 +Jozef, Mária Okosi, syn
Štvrtok: 17.00 +Tekla, Oršula, rod. z ob. strán
Piatok: 17.00 +Jozef Macko, kňaz
Sobota: 8.00 za Božiu pomoc pre brata a zdravie
Nedeľa: 8.30 za zdravie, Božiu pomoc
10.30 +Karol Albert, + rodina
Pozor na zmenu času druhej nedeľnej sv.omše, po nej pôstna polievka.

Pobožnosť krížovej cesty je v piatok pol hod. pred sv. omšou a v nedeľu o 14.00hod. V piatok je krížová cesta žien, prihláste sa u p. Bordákovej.

Pôstna polievka bude 24.3.
Bude určená pre najstaršieho syna bývalej riaditeľky materskej škôlky, Patrika Sermanoviča.
2.januára bol účastníkom vážnej dopravnej nehody a je v sanatóriu…
Má nádej a jeho liečenie a ošetrovanie je nákladné…
Prosíme o naturálie, prineste ich na obecný úrad.

Detský lekár

MUDr. Salčík oznamuje svojím pacientom, že dňa 14.3.2019, t. j. vo štvrtok nebude ordinovať. Zastupovať ho bude MUDr. Kamil Száz v Stupave.

Ordinačné hodiny:

Štvrtok: 7,00 – 12,00

 

 

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 11.-17.3.2019

tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Nedeľa: Druhá pôstna nedeľa.
Dnes je pobožnosť krížovej cesty o 14.00 hod.

Úmysly sv.omší:
Pondelok: 17.00 +Martin Surovič, Otília, + rodina
Utorok: 8.00 za farníkov
Štvrtok: 17.00 +Katarína, František Leskovský, syn Ernest,Rudolf
Piatok: 17.00 +Vladimír Černý, otec, krstný otec
Sobota: 8.00 +Jozef Biksadský, Oršula, Cecília, Ján Šiška + rodina
Nedeľa: 8.30 za zdravie, Božiu pomoc
10.00 +Jozef Nikodém, Margita, syn Jozef, Ladislav

Pobožnosť krížovej cesty je v piatok pol hod. pred sv. omšou a v nedeľu o 14.00hod.

Dar na liečenie pre p. Katarínu Dubníčkovú v kostole bol 960 €. Ďakujem.

Vzadu je pôstna krabička pre Afriku.

Pôstna polievka bude 24.3 . Naturálie môžete dať na obecný úrad.

Investičnú zbierku môžete dať hocikedy v nedeľu podľa uváženia…

Slávnosť prvého sv. prijímania plánujeme na 16. júna.

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 4.3.2019 – 10.3.2019.

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Kazimíra

Streda:      Popolcová streda. Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.

Nedeľa:  Prvá pôstna nedeľa.

Dnes je pobožnosť o 14.00 hod.

V piatok o 16.30 hod. je pobožnosť krížovej cesty detí.

Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícku charitu.

 

Úmysly sv.omší:

Utorok:      17.00 +Gilberta Jurenková, pohrebná

Streda:       17.00 +Jozef Blanárik, syn, + rodina

Štvrtok:      17.00   za zdravie a Božiu pomoc

Piatok:        17.00 +Zdenek Kubík, rodičia Kočíškoví, Kubíkoví

Sobota:         8.00 +Štefan Pátek, ročná, rodičia z ob. str. bratia, Václav

Nedeľa:         8.30    za farníkov

10.00    za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

 

Pobožnosť krížovej cesty detí bude v piatok 8.3. o 16.30 hod.

Deti sa stretnú o 16.15 hod. v kaplnke na nácviku. Ďakujem.

 

Prosíme o dar na liečenie p. Kataríny Dubníčkovej. Pri dverách kostola je pokladnička, do ktorej môžete dávať svoje dary, až do dnešnej pobožnosti. Vyzbieraný dar sa odovzdá rodine na liečbu. Ďakujem.

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 25.2.-3.3.2019

tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Nedeľa: 8. nedeľa v cezročnom období
Dnes je pobožnosť o 14.00 hod.

Úmysly sv.omší:
Pondelok: 17.00 +Aneška Blechová, manžel, zaťovia, vnukovia
Utorok: 17.00 +František Čikoš
Streda: 15.00 +Anna Čermáková, v dome smútku a pohreb
Štvrtok: 17.00 +Jozef, Anastázia Velšmídoví, st. rod.
Piatok: 17.00 +Štefan Písečný, rod. st.rod z ob.strán
Sobota: 8.00 za členov sv. ruženca/stret. ružencového bratstva/
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 +Štefan Kazička, Rozália, st. rod.

Sv. spoveď k prvému piatku vždy pol hod. pred sv. omšou.
Chorých a starých navštívim vo štvrtok od 10.00. hod.

2.marca, v sobotu o 9.15 hod. je stretnutie detí, najmä prvoprijímajúcich . Pripravia si pobožnosť krížovej cesty s animátorkou. Za aktivitu ďakujem.

Prosíme o dar na liečenie p. Kataríny Dubníčkovej. Pri dverách kostola bude pokladnička, do ktorej môžete dávať svoje dary, až do budúcej nedele. Vyzbieraný dar sa odovzdá rodine na liečbu. Ďakujem.

 

Najbližšie udalosti:
  • žiadne udalosti
Odber informačného letáku: