Najbližšie udalosti:
Odber informačného letáku:

Najnovšie dokumenty:

Práve prezeráte archívy kategórie Nezaradené.

Vývoz papierového odpadu

Milí obyvatelia,

zajtra 16.8.2018 sa uskutoční vývoz papierového odpadu.

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 13.8.-19.8.2018

tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Utorok: sv. Maximilián Kolbe, kňaz, muč.
Streda: Nanebovzatie P. Márie, prikázaný sviatok
Štvrtok: sv. Štefan Uhorský
Sobota: sv. Helena
Nedeľa: 20. nedeľa v cezročnom období

Úmysly sv. omší:
Streda: 18.00 + Vavrinec Blecha, manželka, zaťovia, vnuk
Sobota: 18.00 +Emerencia, Jozef Chvíloví, deti
Nedeľa: 10.00 +Terézia,s. Peter Kordošoví,Jozefína, Teofil
st. rod. Matuloví, Kordošoví, poď.za 80 r. života

Dnes je pobožnosť o 14.00 hod. pri kaplnke P.Márie smerom na Podhradie.

V septembri bude v Košiciach blahorečenie Anny Kolesárovej. Pozývam Vás k účasti. Kto má záujem bližšie inf. u p.Pohankovej.
15. sept. na Sedembolestnú sa organizuje púť do Šaštína. inf. tiež u p.Pohankovej.

Ohlášky: 8.9. Budú mať sobáš: Jozef Hanuska, Beáta Báchorová
21.9. budú mať sobáš Martin Kovár, Mária Barteková
29.9. budú mať sobáš: Miroslav Čermák, Monika Olšovská
6.10. budú mať sobáš: Dominik Náhlik, Miroslava Poláková

Vývoz plastov

Milí obyvatelia,

zajtra 13.8.2018 sa uskutoční vývoz plastového odpadu.

Vývoz komunálneho odpadu

Milí obyvatelia,

zajtra 10.8.2018 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu pre tých, ktorí majú 2x mesačne.

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 6.8.-12.8.2018

tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: Premenenie Pána
Streda: sv. Dominik, kňaz
Štvrtok: sv. Terézia Benedikta od kríža
Piatok: sv. Vavrinec, diakon, muč.
Sobota: sv. Klára, panna
Nedeľa: 19. nedeľa v cezročnom období

Úmysly sv. omší:
Sobota: 17.00 za rod. Čechotovskú živú a zomr., za zdr. Ferdinanda
Nedeľa: 10.00 + rodina Žilavá

Tento týždeň nastupujem na dovolenku v prípade potreby je vybavené zastupovanie.

V septembri bude v Košiciach blahorečenie Anna Kolesárovej. Pozývam Vás k účasti. Kto má záujem bližšie inf. u p.Pohankovej.
15. sept. na Sedembolestnú sa organizuje púť do Šaštína. inf. tiež u p.Pohankovej.

Dnes je pobožnosť o 14. 00 k Božskému Srdcu.

Ohlášky: 8.9. Budú mať sobáš: Jozef Hanuska, Beáta Báchorová
21.9. budú mať sobáš Martin Kovár, Mária Barteková
29.9. budú mať sobáš: Miroslav Čermák, Monika Olšovská
6.10. budú mať sobáš: Dominik Náhlik, Miroslava Poláková

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 30.7.-5.8.2018

tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: bl. Zdenka Šelingová
Utorok: sv. Ignác z Loyoly
Streda: sv. Alfonz Mária Liguory
Štvrtok: možnosť získania odpustkov Porciunkuly
Piatok: Prvý piatok augusta
Sobota: sv. Ján Mária Vianney
Nedeľa: 18. nedeľa v cezročnom období

Úmysly sv. omší:
Utorok: 18.00 +Matilda,Teofil Škároví, nevesta, + rodina
Streda: 18.00 +Aloju, syn Dušan, rod. z ob.strán
Štvrtok: 18.00 +Anna Poláková, st. rod. Polákoví, Kočíškoví
Piatok: 18.00 +Štefan Mečár, Anna
Sobota: 8.00 za členov sv. ruženca
Nedeľa: 8.30 +Daniel Elíz, + rodina
10.00 za farníkov

Dnes o 14.00 hod . sprievodom prídeme ku kaplnky sv. Anny v Hoštákoch. Procesia začne od kostola. Požehná sa opravená kaplnka a bude krátka pobožnosť k sv. Anne.
Sv. spoveď k prvému piatku: Vždy pol hod. pred sv. omšou.
Vo štvrtok od 10.00 hod. navštívim chorých po domoch.

Dnes po druhej sv. omši je stretnutie birmovancov.

Ohlášky: 8.9. Budú mať sobáš: Jozef Hanuska, Beáta Báchorová
21.9. budú mať sobáš Martin Kovár, Mária Barteková
29.9. budú mať sobáš: Miroslav Čermák, Monika Olšovská
6.10. budú mať sobáš: Dominik Náhlik, Miroslava Poláková

Detský lekár

Detský lekár MUDr. Salčík oznamujem svojim pacientom, že v štvrtok 26.7.2018 nebudeme ordinovať v Kuchyni.

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 23. – 29. 7. 2018

tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Brigita
Utorok: sv. Šarbel Makhluf, kňaz
Streda: sv. Jakub, apoštol
Štvrtok: sv. Joachim, Anna, rodičia P.Márie
Piatok: sv. Gorazd a spol.
Sobota: sv. Vavrinec z Brindisi
Nedeľa: 17. nedeľa v cezročnom období

Úmysly sv. omší:
Utorok: 18.00 +rodičia Hrbáčkoví a Pavol
Streda: 18.00 +Mária, Pavol Pagurkoví
Štvrtok: 18.00 +Štefan, Mária Mikušoví, s. Štefan,+rod. z ob. strán
Piatok: 18.00 +rodičia Hoduloví, Ftáčkoví, + rodina
Sobota: 8.00 +Ľudovít Vanek, + rodina
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 + Liberát Tandlmayer, rod. z ob. strán

Dnes je pobožnosť o 14.00 hod .

Na budúcu nedeľu je po druhej sv. omši stretnutie birmovancov.

Ohlášky: 8.9. Budú mať sobáš: Jozef Hanuska, Beáta Báchorová
21.9. budú mať sobáš Martin Kovár, Mária Barteková
29.9. budú mať sobáš: Miroslav Čermák, Monika Olšovská
6.10. budú mať sobáš: Dominik Náhlik, Miroslava Poláková

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 16.7.-22.7.2018

tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: P. Márie Karmelskej
Utorok: sv. Andreja, Svorada a Benedikta, pustovníkov
Streda: bl. Peter Pavol Gojdič, biskup, muč.
Piatok: sv. Apolinára
Sobota: sv. Vavrinec z Brindisi
Nedeľa: 16. nedeľa v cezročnom období

Úmysly sv. omší:
Utorok: 18.00 +Gustáv Polák, rodičia
Streda: 18.00 +Štefan Ftáček
Štvrtok: 18.00 +rodina Ovečková, + rodičia
Piatok: 18.00 +Helena Krúpová, ročná
Sobota: 8.00 +Ján Dinuš, Hedviga, brat, sestra, rod. zob. strán
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 + rodina Matulová, st. rod. Jozef, Terézia

Dnes je pobožnosť o 14.00 hod .

Ohlášky: 8.9. Budú mať sobáš: Jozef Hanuska, Beáta Báchorová
21.9. budú mať sobáš Martin Kovár, Mária Barteková
29.9. budú mať sobáš: Miroslav Čermák, Monika Olšovská
6.10. budú mať sobáš: Dominik Náhlik, Miroslava Poláková

Detský lekár

Detský lekár MUDr. Salčík oznamujem svojim pacientom, že v pondelok 16.7.2018 nebudeme ordinovať v Zohore a v Sološnici.

Najbližšie udalosti:
Odber informačného letáku:

Najnovšie dokumenty: