Práve prezeráte archívy kategórie Nezaradené.

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 9.4. – 15.4.2018

tel: 0903348455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: Zvestovanie Pána / preložený sviatok z 25. 3./
Streda: sv. Stanislav, biskup, muč.
Piatok: sv. Martin I., pápež, muč.
Nedeľa: 3. Veľkonočná nedeľa
V pondelok o 9.00 hod. je v našej farnosti rekolekčná sv. omša kňazov dekanátu Malacky.

Úmysly sv. omší:
Pondelok: 9.00 na úmysel ordinára
18.00 + Štefan Pátek, manželka, dc.zaťovia
Utorok: 18.00 + Anna, Alojz Krúpoví
Streda: 18.00 + rodičia Kazičkoví, Murasoví, za zdr. pre rodinu
Štvrtok: 18.00 + za zdravie, Božiu pomoc
Piatok: 18.00 +Cecília Vaňková, + rodina
Sobota: 8.00 + Viera, Mária Vaňková
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 + Jozef Kordoš, Mária, dc.Emília, synovia
Dnes je pobožnosť o 14.00hod.

Dnes je stretnutie prvoprijímajúcich.
Na budúcu nedeľu je stretnutie birmovancov…

V pondelok o 17. 00 hod. je stretnutie rodičov prvoprijímajúcich.

6.mája ružencové bratstvo organizuje púť detí do Marianky prihláste sa u p. Pohankovej tel. č. 0907 727 298.

Ohlášky: 28.4. budú mať sobáš: Pavol Tardík, Zuzana Kovárová
26.5. budú mať sobáš: Roman Chvíla, Denisa Barteková

Farské oznamy, farnosť Sološnica,2.4.-8.4.2018

tel: 0903348455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: Veľkonočný pondelok
Ostatné dni je veľkonočná oktáva na počesť vzkriesenia Pána.
Nedeľa: 2.Veľkonočná nedeľa, Nedeľa Božieho milosrdenstva

Úmysly sv. omší:
Pondelok: 8.30 za farníkov
10.00 + Kristína Vaňková, + rodina
Utorok: 18.00 +Ladislav Navrátil, pohrebná
Streda: 18.00 +Jozef Blanárik, s. Pavol, rodičia
Štvrtok: 18.00 +František Janík, manželka, synovia, dc., zať
Piatok: 18.00 +Mária, Štefan Blažíček, rod, z ob. str.
Sobota: 8.00 za členov sv. ruženca /stretnutie bratstva/
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 poďakovanie za 60 r. života Františka Sojku
Dnes je pobožnosť o 14.00hod.

Ďakujem všetkým za prípravu slávnosti Veľkej noci.

Ohlášky: 28.4. budú mať sobáš: Pavol Tardík, Zuzana Kovárová
26.5. budú mať sobáš: Roman Chvíla, Denisa Barteková

Oznam

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 29.3.2018 bude obecný úrad otvorený len do 14:00 hod.

Prajeme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

 

MŠ bude v utorok 3.4.2018 zatvorená

Riaditeľka MŠ oznamuje, že v utorok 3.4.2018 bude z prevádzkových dôvodov MŠ zatvorená!

 

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 26.3.-1.4.2018

tel: 0903348455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Štvrtok: Zelený štvrtok, deň Pánovej večere
Piatok: Veľký piatok, prísny pôst, deň smrti Pána
Sobota: Biela Sobota, západom slnka začneme sláviť vzkriesenie Pána
Nedeľa: Veľkonočná nedeľa, deň Pánovho zmŕtvychvstania
Kvetnou nedeľou sa vstupuje do Veľkého týždňa.

Úmysly sv. omší:
Pondelok: 8.00 na úmysel ordinára
Utorok: 17.00 +Karol,Štefánia Bartekoví,rod.z ob.str.Jozefína Sečkárová
Streda: 17.00 +Ondrej Surovič, s. Peter, švagrina Marta
Štvrtok: 17.00 za zdravie, B. pomoc pre celú rodinu č. 330
Piatok: 17.00 obrady Veľkého piatku
Sobota: 18.30 za farníkov, obrady vzkriesenia a procesia
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 +František Kazička, švagrina Paulína

Na Veľký piatok je ráno o 7.00 hod. sprievod s krížom od kostola na cintorín, kde bude pobožnosť krížovej cesty.
Na Bielu sobotu je žehnanie pokrmov o 11.00 hod. v kostole.

Sv. spoveď cez týždeň vždy po sv.omši.

Poklona sviatosti v Božom hrobe:
Piatok po obradoch do 20.00 hod.
Sobota od 10.00 do začiatku vigílie.

Výťažok z darov z Božieho hrobu sa posielajú do Sv. zeme.
Na Veľkonočnú nedeľu je obvyklá farská ofera.

Ohlášky: 28.4. budú mať sobáš: Pavol Tardík, Zuzana Kovárová
26.5. budú mať sobáš: Roman Chvíla, Denisa Barteková

Farské oznamy, farnosť Sološnica,19.3.-25.3.2018

tel: 0903348455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Jozefa, ženícha P.Márie
Nedeľa: Kvetná nedeľa, čiže nedeľa Utrpenia Pána

Úmysly sv. omší:
Pondelok: 17.00 +Jozef Sojka a Mária
Utorok: 17.00 +Jozef Macko, kňaz
Streda: 17.00 +Štefan Písečný, rod.z ob. strán, st. rod a ich súrod.
Štvrtok: 17.00 +Milan Herz, + st. rod.
Piatok: 16.30 +Feridinand Kovár nedož. 90 r. ,Štefánia
Sobota: 8.00 + Gabriel Fupšo
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 +Marián Chamko

Dnes je pobožnosť krížovej cesty o 14 hod.
Dnes je stretnutie prvoprijímajúcich.
Na budúcu nedeľu je stretnutie birmovancov.
Investičná zbierka bola 1048 €.

Sv. spoveď k Veľkej noci:
Sološnica: Piatok od 14.30 do 17.00 hod.
Malacky : Sobota: od 9.00 do 12.00 hod.
od 16.00 do 19.30 hod.
Rohožník: Nedeľa: od 14.30 do 17.00

Chorých k Veľkej noci navštívim vo štvrtok od 10.00 hod. Zahláste v zákristii.
Prosím povzbuďte sa k sv. spovedi.

Farské oznamy, farnosť Sološnica,12.3.-18.3.2018

tel: 0903348455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Sobota: sv. Patrika
Nedeľa: 5.pôstna nedeľa

Úmysly sv. omší:
Pondelok: 17.00 +Vladimír Černý, otec, krstný otec, švagrovia
Utorok: 17.00 +Katarína Eliášová, manžel, syn, zať, st rod.
Streda: 15.00 +Štefan Pátek, /pohrebná na cintoríne/
Štvrtok: 17.00 +Štefan, Agneša Pajdlhauseroví, synovia
Piatok: 17.00 +teta Tekla, Oršula, manžel,rod, z ob. strán
Sobota: 11.00 + Margita Jagnešáková, ročná
Nedeľa: 8.30 za farníkov
11.00 +Karol Albert, + rodina

Dnes je pobožnosť krížovej cesty o 14 hod.

Dnes je investičná zbierka.
Charitatívna akcia pôstnej polievky bude 18.3. Výťažok bude určený pre P. Alenku Tomášovú. Prosím priniesť poľnohospodárske naturálie do kult. domu.

Na budúcu nedeľu je stretnutie prvoprijímajúcich.

Možnosť prihlásiť sa na štúdium teológie do 30. 4. 2018.

18. 3. je aj zbierka na pomoc prenasledovaným a vyhnaným kresťanom.
Nakoľko je aj pôstna polievka pošleme dar z ušetrených peňazí vo výške 100 eur.

Jednorázová zmena úradných hodín na OcÚ

Oznamujeme  občanom, že  zajtra -utorok 6.3.2018 bude OcÚ otvorený a vo štvrtok 8.3.2018 budú nestránkové hodiny. ĎAKUJEME za pochopenie.

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 5.3.-11.3.2018

tel: 0903348455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Streda: sv. Perpetua a Felicita muč.
Štvrtok: sv. Ján z Boha
Piatok: sv. Františka Rímska
Nedeľa: 4.pôstna nedeľa /nedeľa radosti , laetare/

Úmysly sv. omší:
Utorok: 17.00 +Ján, Anna Smákoví, zať Stanislav, st. rod.
Streda: 17.00 +Juraj Stružák, ročná, + rodina
Štvrtok: 17.00 +Zdenek Kubík, rod, Kočíškoví, Kubíkoví
Piatok: 17.00 +Michal, Oršula Kovaríkoví, Viktor, Helena
Sobota: 8.00 + st. rod. Eliášoví, Petrášoví
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 +Jozef Okosi, syn Jozef
Dnes je pobožnosť krížovej cesty o 14 hod.

Investičná zbierka bude 11.3.
Charitatívna akcia pôstnej polievky bude 18.3. Výťažok bude určený pre P. Alenku Tomášovú. Prosím priniesť poľnohospodárske naturálie do kult. domu.

MUDr. Hudecová a MUDr. Vrablicová – dovolenka

MUDr. Hudecová a MUDr. Vrablicová oznamujú svojim pacientom, že v dňoch od 05.03.  do 09.03.2018 nebudú pre dovolenku ordinovať. Zastupuje ich MUDr. Kubincová v Kuchyni.