Najbližšie udalosti:
  • žiadne udalosti
Odber informačného letáku:

Práve prezeráte archívy kategórie Nezaradené.

Výrub stromov

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín.

Obec Sološnica,  ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje,  že dňa 6.11.2019 začala na základe žiadosti od Adriany Roššovej, bytom Sološnica 620 ,  konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu,  rastúceho na pozemku žiadateľa parc. č. 287/2 k. ú. Sološnica z dôvodu ohrozenia majetku .

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: starosta@solosnica.sk .

MUDr. Vrablicová – oznam

MUDr. Vrablicová oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 11.11. 2019 do 06.12.2019 nebude ordinovať z dôvodu štúdia. Objednávky trvalých liekov je možné naďalej objednávať v lekárni. Zastupovať ju bude MUDr. Hudecová a MUDr. Kubincová.

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že budú dňa 18.11.2019 od 7:45 hod. do 16:45 hod. bez dodávky elektriny niektoré domácnosti.

19-10765_SOLOŠNICA

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 28.10.-3-11-2019

 

tel: 0903 348 455

emeil: imrichdoc@gmail. com

 

Liturgický kalendár:

Pondelok:      sv. Šimona a Júdu, apoštolov

Piatok:        Všetkých svätých, prikázaný sviatok/deň pracovného pokoja/

Sobota:       Spomienka na všetkých verných zosnulých

Nedeľa:      31. v období cez rok – hodová nedeľa

 

Na budúcu nedeľu je hodová slávnosť titulu chrámu Všetkých svätých. Bude obvyklá hodová ofera.

V dňoch od 1.11 do 8.11. možno získať odpustky  v prospech zosnulých  za obvyklých podmienok.

 

Úmysly sv.omší:                        

Utorok:   17.00 + Ján,Rozália,Zecheloví,Paulína,Anna,Ela,Margita zaťovia

Streda:    17.00 + Ján, Terézia Hubekoví,+ rodina z ob.str, živá rodina

Štvrtok:   17.00 + Ladislav Fruhauf, rod. z ob. str

Piatok:      8.30    za farníkov

                 10.00  + Branko

Sobota:     8.00     za všetkých zomrelých veriacich

15.00  + Mária Elízová a potom pohreb/ v dome smútku/.

Nedeľa:     8.30    za farníkov

                 10.00 + František Moronga, rod. z ob. strán

 

Sv. spoveď k prvému piatku: Vždy pol hod. pred sv. omšou a po nej.

Chorých po domoch navštívim vo štvrtok od 10.00 hod.

 

Dnes je pobožnosť  o 14.00 hod.

V piatok o 14.00 h. bude dušičková pobožnosť na cintoríne v kaplnke.

 

V nedeľu po druhej sv. omši je vždy stretnutie prvoprijímajúcich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošta – úprava otváracích hodín

Oznamujeme, že Pošta bude v nasledujúcich dňoch otvorená nasledovne :

Streda -23.10.   od 8:00 hod – 13:00 hod , od 14:00 hod – 16:00 hod

Štvrtok -24.10. od 8:00 hod -13:00 hod

Piatok 25.10. bude zatvorené .

 

COOP Jednota – inventúra

Vedúca COOP Jednoty oznamuje občanom, že pondelok 28.10.2019 bude predajňa otvorená do 8:00 hod. a v utorok 29.10.2019 bude predajňa zatvorená z dôvodu inventúry.

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 21.-27.10.2019

 

tel: 0903 348 455

emeil: imrichdoc@gmail. com

 

Liturgický kalendár:

Utorok:      sv. Ján Pavol II., pápež

Streda:       sv. Ján Kapistránsky, kňaz

Štvrtok:      sv. Anton Mária Claret, biskup

Piatok:       sv. Maurus, biskup

Nedeľa:   30. v období cez rok, misijná nedeľa

Mesiac október je mesiacom modlitieb sv. ruženca a je to aj misijný mesiac.

Na budúci víkend sa mení čas zo soboty na nedeľu o hodinu dozadu.

V nedeľu sa stretneme podľa zmeneného času.

 

 

 

Úmysly sv.omší:

Utorok:      17.00 +Vladimír Kočíšek, ročná

Streda:       17.00    poďakovanie za 80r. života a za živú rodinu

Štvrtok:      17.00 +Ján Chromek, Ján Mrvík

Piatok:        17.00 +Ľudovít Petráš, rod. z ob. strán

Sobota:        8.00  +Valér Bednár, kňaz

Nedeľa:        8.30  +Štefánia, Karol Bartek

                    10.00    za farníkov

 

Dnes pobožnosť je o 14.00 hod.

Sv. ruženec sa bude predmodlievať kňaz vždy pol hod. pred sv. omšou.

V piatok pozývam deti, najmä tretiakov k spoločnej modlitbe sv. ruženca.

V nedeľu po druhej sv. omši je vždy stretnutie prvoprijímajúcich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznam

Oznamujeme občanom, že dňa 19.10.2019 v čase od 8:00 hod. do cca 16:00 bude spoločnosť Slovak Telekom vykonávať práce na optickom kábli Zohor-Jablonica. Dôsledkom prác bude výpadok poskytovania služieb pevnej siete (telefonovanie, internet, Magio TV) v našej obci. Obnovenie prevádzky predpokladajú v podvečernom čase.

 

Slovak lines – oznam

Od 19.10.2019 (sobota) z dôvodu ukončenia uzávierky cesty III/1113 Malacky – Rohožník

bude linka 106406 Malacky – Plavecký Peter presmerovaná naspäť na cestu III/1113

mimo Kuchyňu a Pernek.

Na linke 106407 Malacky – Kuchyňa/Pezinok bude vedený spoj s odchodom Malacky, žel.st. o 17:10 v smere do Kuchyne.CP od 19.10 19

Bližšie informácie o prevádzkovaní spojov nájdete pod cestovným poriadkom alebo

na internetových stránkach www.slovaklines.sk, www.cp.sk

Farské oznamy, farnosť Somošnica, 14.-20.10.2019

tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Kalixt I., pápež ,muč.
Utorok: sv. Terézia od Ježiša, panna, uč. Cirkvi
Streda: sv. Hedviga, sv. Margita Mária Alacoque
Štvrtok: sv. Ignác Antiochijský, biskup, muč.
Piatok: sv. Lukáš, evanjelista
Sobota: sv. Izák Jogues, Ján de Brebeuf, muč.
Nedeľa: 29. v období cez rok, misijná nedeľa
Mesiac október je mesiacom modlitieb sv. ruženca a je to aj misijný mesiac.
Na budúcu nedeľu je zbierka na misie.

Úmysly sv.omší:
Utorok: 17.00 +Eliáš Ján, syn Karol, dc. Viera
Streda: 17.00 +Štefan, Anna Kazičkoví
Štvrtok: 17.00 +Miroslav Kočíšek, rod. z ob.strán
Piatok: 17.00 +st. rod.Ondrovičoví, Anna, Viktória, Tobiáš
Sobota: 8.00 + Ján Blecha, ročná
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 +František Dulanský

Dnes pobožnosť je o 14.00 hod.

Sv. ruženec sa bude predmodlievať kňaz vždy pol hod. pred sv. omšou.
V piatok pozývam deti, najmä tretiakov k spoločnej modlitbe sv. ruženca.
V nedeľu po druhej sv. omši je vždy stretnutie prvoprijímajúcich.

Najbližšie udalosti:
  • žiadne udalosti
Odber informačného letáku: