Práve prezeráte archívy kategórie Úradná tabuľa.

Pošta – úprava otváracích hodín

Oznamujeme, že Pošta bude v nasledujúcich dňoch otvorená nasledovne :

Streda -23.10.   od 8:00 hod – 13:00 hod , od 14:00 hod – 16:00 hod

Štvrtok -24.10. od 8:00 hod -13:00 hod

Piatok 25.10. bude zatvorené .

 

Pozvánka na zasadnutie OZ – 28.10.2019

Starostka obce Sološnica

Poslanci,

Hlavná kontrolórka obce,

Verejnosť

Zverejnené  na webovom sídle Obce Sološnica,

na úradnej tabuli na OÚ a pri autobusovej zastávke,

v aplikácii „Sološnica“ a v miestnom rozhlase dňa :

22.10.2019

 

P o z v á n k a

 

V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň   28.10. 2019 (pondelok)  o 18:00 hod

 

Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

Program :  Read the rest of this entry »

COOP Jednota – inventúra

Vedúca COOP Jednoty oznamuje občanom, že pondelok 28.10.2019 bude predajňa otvorená do 8:00 hod. a v utorok 29.10.2019 bude predajňa zatvorená z dôvodu inventúry.

Slovak lines – oznam

Od 19.10.2019 (sobota) z dôvodu ukončenia uzávierky cesty III/1113 Malacky – Rohožník

bude linka 106406 Malacky – Plavecký Peter presmerovaná naspäť na cestu III/1113

mimo Kuchyňu a Pernek.

Na linke 106407 Malacky – Kuchyňa/Pezinok bude vedený spoj s odchodom Malacky, žel.st. o 17:10 v smere do Kuchyne.CP od 19.10 19

Bližšie informácie o prevádzkovaní spojov nájdete pod cestovným poriadkom alebo

na internetových stránkach www.slovaklines.sk, www.cp.sk

Diétne stravovanie žiakov v školskej jedálni

Obec Sološnica ako zriaďovateľ školskej jedálne oznamuje, že predškoláci a žiaci ZŠ, ktorí majú od odborného lekára potvrdené  diétne stravovanie  sa môžu prihlásiť v škole, alebo na Obecnom úrade v Sološnici, aby im obec mohla  vyplatiť dotáciu. Obec si následne z dochádzkového systému školy zistí počet dní, ktoré bol žiak prítomný na vyučovaní a dotáciu zašle zákonnému zástupcovi na účet.

K nahláseniu  je potrebné potvrdenie o  potrebe diétneho stravovania a číslo účtu, na ktorý sa bude dotácia zasielať.

Diétne stravovanie :
– dotácia sa poskytne podľa § 140 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) žiakom, ktorých zdravotný stav vyžaduje podľa ošetrujúceho lekára – špecialistu (ako napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) osobitné stravovanie. Ide o nasledovné typy diét:

  • Šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite)
  • Diabetická diéta (pri zvýšenej hladine krvného cukru cukrovka)
  • Bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku celiakia)

Informácie o zmenách v stravovaní boli poskytnuté na rodičovských združeniach v júni 2019, septembri 2019 alebo si ich môžete pozrieť aj v usmernení usmernenie strava.

V prípade otázok alebo nejasností  neváhajte kontaktovať Základnú školu , Školskú jedáleň alebo  Obecný úrad.

Kontajner na trávu

Oznamujeme občanom, že kontajner na pokosenú trávu je premiestnený k železničnej stanici. Apelujeme však na občanov, že najlepším riešením  je kompostovanie pokosenej trávy na vlastnom pozemku.

Seniori čítajú deťom – pozvánka

Obecná knižnica v Sološnici 

Dňa 18.10.2019 Vás pozývame  na podujatie Seniori čítajú deťom.

Akciu pripravuje Obecná knižnica v spolupráci s Jednotou dôchodcov  v Sološnici pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Tešíme sa na deti aj seniorov! Tak dačítania, priatelia!

Album Kurmpolový deň

Na stránke obce v časti galéria je pridaný album  z Krumpolového dňa 2019

Krumpolový deň 2019

 

Verejná vyhláška

Zvolávateľ :  Agropratner ,spol.s.r.o. zvoláva zhromaždenie  vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Plavecké Podhradie na deň 17.10.2019  o 11:00 hod v administratívnej budove spoločnosti Agropratner v Plaveckom Podhradí č. 258 .

Verejná vyhláška – RAL group Slovakia

RAL group Slovakia – komunikácia vydané SP