Práve prezeráte archívy kategórie Úradná tabuľa.

Vláčik záhoráčik bude premávať častejšie

Po úspechu cyklovláčika Záhoráčika bude táto linka premávať ešte častejšie. Pribudol nový spoj o 13:31 smerom na Plavecké Podhradie a ráno o 10:26 smerom na Zohor / Záhorskú Ves.

MUDr. Jagelková – dovolenka

MUDr. Jagelková oznamuje svojím pacientom, že od 22. júna do 30. júna 2017 nebude pre dovolenku ordinovať. Zastupuje ju MUDr. Sláviková v Malackách.

Darovanie krvi v Malackách

SČK Miestny spolok Malacky Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 26.6.2017 8:00 – 11:00 hod. v priestoroch Gymnázia Malacky, Ul. 1. mája.

Na odber si prineste občiansky preukaz, kartu poistenca, preukaz darcu. Info: www.ntssr.sk – darcovstvo krvi. Záujemcovia hláste sa na t.č.- 0949/123 362, klaudiakov@centrum.sk

Hodová slávnosť

Dňa 25.6.2017 sa bude konať hodová slávnosť – púť k Božskému srdcu Ježišovmu.

9:30 privítanie pútnikov pri vstupe do obce, odtiaľ sprievod do kostola
10:00 svätá omša s procesiou

po omši občerstvenie a budú sa predávať tradičné oblátky a sviečky. Výťažok bude použitý na opravu oltára v našom kostole.

Smeti

Vážení občania, v piatok 16.6.2017 sa budú vyvážať všetky popolnice. Doteraz si ale nie všetci občania prevzali nové žlté nálepky na rok 2017. Smetiari majú pokyn od obce, aby nevyviezli popolnice bez týchto nálepiek, ďalej také popolnice, ktoré nebudú mať vedľa žltej modrú alebo červenú nálepku.

Beh Štefánik-trail

V noci z piatka na sobotu medzi 0:30 a 8:30 budú cez Sološnicu prebiehať bežci vytrvalostného závodu Štefánik-Trail. Budú pribiehať z Bradla cez Roštún na stanovište na ihrisku a potom pokračujú do Sološnickej doliny a ďalej do Bratislavy. Celá trať meria viac ako 140 km. Ak niekoho stretnete, nezabudnite povzbudiť,  bežcov to určite poteší !

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 12.6.2017

P o z v á n k a

 

V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň

12.jún 2017 ( pondelok)   o 18:00 hod   Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

Program : 

  1. Otvorenie zasadnutia ,určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice a schválenie programu
  2. Schválenie prenájmu  bytových priestorov – Pálenica
  3. Schválenie prevodu hnuteľného majetku obce – traktor  Zetor 7745
  4. Schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného  zreteľa – parcela č. 232/88  a 232/25 ( Kaňka , Pacelt)
  5. Schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného  zreteľa –parcela č. 3/34 a 3/5  ( bytovka č. 19

Read the rest of this entry »

Úradné hodiny na obecnom úrade

Oznamujeme občanom, že od 1.7.2017 budú upravené úradné hodiny obecného úradu takto:

 

Pondelok   7:30 – 12:00        12:30 – 15:30

Utorok              nestránkový deň

Streda        7:30 – 12:00        12:30 – 17:00

Štvrtok       7:30 – 12:00        12:30 – 15:30

Piatok         7:30 – 12:00        12:30 – 14:00

 

Obedná prestávka    12:00 – 12:30

Zverejnenie dokumentov

Zverejnené dokumenty:

Púť – Doľany

V nedeľu 28.5. sa bude konať púť do obce Doľany. V Sološnici sa bude konať ranná omša o 8:00 a v Doľanoch bude omša o 10:30.