Najbližšie udalosti:
  • žiadne udalosti
Odber informačného letáku:

Práve prezeráte archívy kategórie Úradná tabuľa.

Petroš

Turistická skupina PETROŠ Vás pozýva v sobotu 4. júla 2020 na tradičný výstup 13. ročníka na veľký Petrklín. Zraz účastníkov je o 9:30 hod. pred Reštauráciou pod Roštúnom.

 

Sčítanie domov a bytov Sološnica

Vážení občania,

Určite ste už z médií zaregistrovali, že na Slovensku tento rok prebieha sčítanie domov a bytov. V mesiacoch júl a august Vás navštívi externá pracovníčka obce a bude získavať údaje potrebné k vyplneniu dotazníka. Do Vášho domu nebude vstupovať, bude potrebovať od Vás len pár odpovedí na otázky ohľadom Vašej nehnuteľnosti. Ak Vás nezastihne doma, vhodí Vám do schránky lístok s požadovanými informáciami a kontaktom, kam môžete tieto informácie poslať. Ďakujem za spoluprácu.

Vývoz komunálneho odpadu

Milí občania, dňa 26.6.2020 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu.

Pripomienky k cestovným poriadkom

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2020/2021, ktoré budú k dátumu 13.12.2020, si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným cestovným poriadkom nejaké požiadavky, respektíve pripomienky, aby ste nám tieto zaslali do termínu 23.8.2020 na adresu: zlatica.sucikova@slovaklines.sk

 

Aktualizácia – vstupy do vojenského obvodu na jún

Zverejňujeme aktualizovaný rozpis vstupov do VO na mesiac jún.

Obchodná verejná súťaž

Obec Sološnica v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž  v zmysle §9a ods.1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov  s použitím §281 až 288 Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu  na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce: nebytový priestor v Kultúrnom dome Sološnica, Sološnica 527, nachádzajúci sa v k.ú. obce Sološnica, evidovaný na LV 768,  miestnosť č. 51, 1.poschodie, o výmere 40 m2.

Celú výzvu nájdete v prílohe vyhlásenie OVS

Vývoz papierového odpadu

Milí občania, dňa 23.6.2020 sa uskutoční zber papierového odpadu. Ďakujeme, že separujete.

Zmena otváracích hodín – Lekáreň Prameň

Lekáreň PRAMEŇ Sološnica oznamuje

               OD 15.6.2020 nové otváracie hodiny:

               PO – PI (pracovné dni) : 8.00 – 17.00

                Sobota : 8.30 – 11.00

Objednávky môžete aj:

– vhadzovať do schránky pri lekárni, príp. Plavecké Podhradie č. 335

– posielať e-mailom: solosnica.lekaren@gmail.com

– zatelefonovať: 034/ 6281 849

(uveďte lieky, meno, rodné číslo, meno lekára a kontakt na seba)

Ukončenie núdzového stavu

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 12317/2020 zo dňa 10. júna 2020  núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky končí od dna 14.6.2020 , 00:00 hod.

Vývoz komunálneho odpadu

Milí občania, dňa 12.6.2020 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu 2x mesačne.

Najbližšie udalosti:
  • žiadne udalosti
Odber informačného letáku: