Práve prezeráte archívy kategórie Úradná tabuľa.

Zápis do MŠ

Riaditeľka MŠ v Sološnici oznamuje, že zápis do MŠ sa uskutoční dňa 14. 5. 2019 od 10,00 do 16,00 hod. v budove MŠ.

Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy v Sološnici a dodatočné informácie sú dostupné v priložených dokumentoch.

Hlasujte za náš oltár v Nadácii VÚB !

Sološnický oltár potrebuje aj Vašu pomoc, tento krát to nie sú peniaze, ale Váš hlas!

Zo 470 pamiatok z celého Slovenska bol náš oltár vybraný medzi 9 pamiatok, za ktoré budú hlasovať občania z celého Slovenska.
Na stránke https://www.nadaciavub.sk/poklady/ si z 9 projektov nájdete sochy sv.Mikuláša a sv.Augustína
zadáte Vaše tel.č. a zadáte kód z SMS, ktorú Vám bezplatne zašle Nadácia VUB.
Celková rekonštrukcia je odhadovaná na 98.000 € , viac ako 30.000€ sme už získali. Táto významná baroková pamiatka
na západnom Slovensku si zaslúži, aby sme ju uchovali pre ďalšie generácie.
ĎAKUJEME !! ( nezabudnite zdieľať a poprosiť aj Vašich priateľov, kolegov, rodinu…. pošlite mail, zdieľajte, píšte , hovorte….)

Vláčik Záhoráčik cez leto 2019

Aj tento rok bude premávať vláčik Záhoráčik 3x denne oboma smermi. Bude premávať každú sobotu a nedeľu od 27.4. do 13.10.

cestovný poriadok – Záhorská Ves – Zohor – Plavecké Podhradie (pdf, 200kb)

Čistý chotár 2019

Čistý chotár 2019v Sološnici!

Pozývame vás na brigádu, kde budeme upratovať  náš chotár.Stretneme sa  6.apríla od 14:00 hod pri cintoríne.

Prines si nožnice na stromčeky, motyku alebo hrable, vedro a hlavne veľa energie !

Ak nemôžeš v sobotu,  zober vrece, keď budeš mať čas, vyzbieraj odpadky, odfoť sa, fotku daj na FB a označ # Čistý chotár Sološnica a vyhraj rastlinky do vlastnej záhrady! Losujeme 15.4. tak neváhaj!

Pozvánka na zasadnutie OZ

P o z v á n k a

 

V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň

 1. apríl 2019 ( pondelok) o  18:00 hod

Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

Program : 

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
 2. Prerokovanie návrhu Dodatku č.1 k VZN č.1/2018 ( výška príspevku zákonného zástupcu v ŠJ…)
 3. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly
 4. Schválenie podmienok prenájmu bytu –Pálenica
 5. Výmena okien a prístupová cesta v  ZŠ
 6. Prerokovanie návrhu na spoplatnenie územno-plánovacej informácie
 7. Nákup obslužného auta DHZ
 8. Schválenie zámeru výstavby hasičskej zbrojnice
 9. Informácie o prístavbe ČOV a odovzdaní stavby v Cigánskej uličke
 10. Správa o valnom zhromaždení Urbárskeho spoločenstva v Sološnici a BVS
 11. Záver

Read the rest of this entry »

Detský lekár

MUDr. Salčík oznamuje, že v dňoch 04.04.2019 a 11.04.2019 nebude ordinovať z dôvodu školenia lekára.

Výsledky 2.kola prezidentských volieb 2019 v obci Sološnica

Volebná účasť  bola v obci Sološnica   48,97 %

Počet  voličov zapísaných v zozname  voličov  1372

počet voličov zúčastnených na hlasovaní   672

počet platných odovzdaných hlasov  pre všetkých kandidátov  660

Počet platných hlasov  odovzdaných pre jednotlivých kandidátov : 

Zuzana Čaputová, Mgr. , 411 platných hlasov  ( 62,3%)

Maroš Šefčovič, JUDr,PhD., 249 platných hlasov  (37,7% )

 

Prijatie do zamestnania

Obec Sološnica prijme do trvalého pracovného pomeru ďalšieho pracovníka na technické služby. Výhodou je oprávnenie vodičského preukazu na traktor. Bližšie informácie nástupu poskytneme na obecnom úrade.

Kvapka krvi

SČK Miestny spolok Malacky Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 25.03.2019 od 8:00 – 11:00 hod. v priestoroch Gymnázia Malacky, Ul. 1. mája.
Na odber si prineste občiansky preukaz, kartu poistenca, preukaz darcu.
Záujemcovia hláste sa na t.č.- 0949/123 362, klaudiakov@centrum.sk

DARUJ KRV- ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!

Výsledky volieb prezidenta v Sološnici -1.kolo

Deň konania volieb 16.3.2019

počet voličov zapísaných vo volebnom okrsku  1340

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní   724

počet platných hlasov    720

počtu odovzdaných hlasov  pre jednotlivých kandidátov :

 1. Béla Bugár, Ing.    9 hlasov
 2. Zuzana Čaputová,  Mgr.   346 hlasov
 3. Martin Daňo,  2 hlasy
 4. Štefan Harabin, JUDr.   81 hlasov
 5. Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD.  22 hlasov
 6. Marian  Kotleba, Ing. Mgr, 60 hlasov
 7. Milan Krajniak, Bc., 17 hlasov
 8. József Menyhárt, PaeDr.,PhD.,    –
 9. František Mikloško, RNDr., 21 hlasov
 10. Robert Mistrík, Dr.Ing.,   –
 11. Maroš Šefčovič, JUDr.,PhD.,  156 hlasov
 12. Róbert Švec, Mgr. ,  –
 13. Bohumila Tauchmannová, Ing. ,   –
 14. Juraj Zábojník , Dr.Ing., PhD. ,  5 hlasov
 15. Ivan Zuzuľa, RNDr., CSc.,  1 hlas