Práve prezeráte archívy kategórie Úradná tabuľa.

Oznam

Oznamujeme občanom, že dňa 19.10.2019 v čase od 8:00 hod. do cca 16:00 bude spoločnosť Slovak Telekom vykonávať práce na optickom kábli Zohor-Jablonica. Dôsledkom prác bude výpadok poskytovania služieb pevnej siete (telefonovanie, internet, Magio TV) v našej obci. Obnovenie prevádzky predpokladajú v podvečernom čase.

 

Slovak lines – oznam

Od 19.10.2019 (sobota) z dôvodu ukončenia uzávierky cesty III/1113 Malacky – Rohožník

bude linka 106406 Malacky – Plavecký Peter presmerovaná naspäť na cestu III/1113

mimo Kuchyňu a Pernek.

Na linke 106407 Malacky – Kuchyňa/Pezinok bude vedený spoj s odchodom Malacky, žel.st. o 17:10 v smere do Kuchyne.CP od 19.10 19

Bližšie informácie o prevádzkovaní spojov nájdete pod cestovným poriadkom alebo

na internetových stránkach www.slovaklines.sk, www.cp.sk

Diétne stravovanie žiakov v školskej jedálni

Obec Sološnica ako zriaďovateľ školskej jedálne oznamuje, že predškoláci a žiaci ZŠ, ktorí majú od odborného lekára potvrdené  diétne stravovanie  sa môžu prihlásiť v škole, alebo na Obecnom úrade v Sološnici, aby im obec mohla  vyplatiť dotáciu. Obec si následne z dochádzkového systému školy zistí počet dní, ktoré bol žiak prítomný na vyučovaní a dotáciu zašle zákonnému zástupcovi na účet.

K nahláseniu  je potrebné potvrdenie o  potrebe diétneho stravovania a číslo účtu, na ktorý sa bude dotácia zasielať.

Diétne stravovanie :
– dotácia sa poskytne podľa § 140 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) žiakom, ktorých zdravotný stav vyžaduje podľa ošetrujúceho lekára – špecialistu (ako napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) osobitné stravovanie. Ide o nasledovné typy diét:

  • Šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite)
  • Diabetická diéta (pri zvýšenej hladine krvného cukru cukrovka)
  • Bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku celiakia)

Informácie o zmenách v stravovaní boli poskytnuté na rodičovských združeniach v júni 2019, septembri 2019 alebo si ich môžete pozrieť aj v usmernení usmernenie strava.

V prípade otázok alebo nejasností  neváhajte kontaktovať Základnú školu , Školskú jedáleň alebo  Obecný úrad.

Kontajner na trávu

Oznamujeme občanom, že kontajner na pokosenú trávu je premiestnený k železničnej stanici. Apelujeme však na občanov, že najlepším riešením  je kompostovanie pokosenej trávy na vlastnom pozemku.

Seniori čítajú deťom – pozvánka

Obecná knižnica v Sološnici 

Dňa 18.10.2019 Vás pozývame  na podujatie Seniori čítajú deťom.

Akciu pripravuje Obecná knižnica v spolupráci s Jednotou dôchodcov  v Sološnici pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Tešíme sa na deti aj seniorov! Tak dačítania, priatelia!

Album Kurmpolový deň

Na stránke obce v časti galéria je pridaný album  z Krumpolového dňa 2019

Krumpolový deň 2019

 

Verejná vyhláška

Zvolávateľ :  Agropratner ,spol.s.r.o. zvoláva zhromaždenie  vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Plavecké Podhradie na deň 17.10.2019  o 11:00 hod v administratívnej budove spoločnosti Agropratner v Plaveckom Podhradí č. 258 .

Verejná vyhláška – RAL group Slovakia

RAL group Slovakia – komunikácia vydané SP

Repríza – 11.10.2019

Sološnickí ochotníci Vás pozývajú na reprízu divadelného predstavenia „Jak to celé začalo“. Hra je venovaná 100. výročiu uvedenia prvej divadelnej hry v Sološnici a hoci je z histórie, je vtipná a poučná.

Verejná vyhláška ÚR

ÚR Plavecké Podhradie – ČOV