Najbližšie udalosti:
 • žiadne udalosti
Odber informačného letáku:

Práve prezeráte archívy kategórie Úradná tabuľa.

Vývoz komunálneho odpadu

Milí občania, dňa 20.3.2020 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu 2x mesačne.

Nahlásenie informácii o návrate zo zahraničia

Nahlásenie informácii o návrate zo zahraničia
 

Vážení občania!

Žiadame všetkých občanov, ktorí sa nachádzajú v domácej karanténe na území našej obce, či už z dôvodu návratu zo zahraničia alebo z dôvodu kontaktu z infikovanou osobou alebo po návrate zo zahraničia nastupujú na povinnú domácu karanténu, aby túto skutočnosť oznámili pracovníkom Obecného úradu v Sološnici telefónne číslo 0948 279 269 alebo mailom: obec@solosnica.sk.

1.Prehľad povinnej 14 dennej karantény v prípade cestovania zo zahraničia

Od 10.3.2020 všetci vracajúci sa z Talianka, Číny, Južnej Kórei a Iránu.

Od 13.3.2020 všetci vracajúci sa zo zahraničia

2.Povinná 14 dňová karanténa v prípade kontaktu s pozitívne testovaným pacientom.

Nahlásenie údajov – krajinu, odkiaľ ste pricestovali, dátum návratu a dátum ukončenia karantény je povinné pre všetkých takýchto občanov pre potreby evidencie Úradu verejného zdravotníctva a Krízového štábu okresu Malacky.

Zároveň platí povinnosť nahlásiť telefonicky karanténu svojmu všeobecnému lekárovi.


Zápis do 1. ročníka

  V zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zmene školského zákona č. 188/2015 o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole sa zápis žiakov do prvého ročníka na školský rok 2020/2021 bude konať 15 . apríla 2020.

Pre šk. rok 2020/2021 je realizácia zápisov nasledovná: na webovom sídle si vyplníte online elektronickú prihlášku,  ktorá po vyplnení zaznamená Vás a Vaše dieťa do databázy záujemcov o zapísanie dieťaťa do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021. O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

Lekáreň Prameň – zmena otváracích hodín

Lekáreň Prameň v Sološnici oznamuje dočasnú zmenu otváracích hodín do odvolania:

Pondelok – Piatok: 13:00 hod. – 17:30 hod.

Sobota: 8:30 hod. – 11:00 hod.

Objednávky na lieky môžete vhadzovať do schránky.

COOP Jednota – otváracie hodiny

Vedúca COOP Jednoty v Sološnici oznamuje, že až do odvolania bude predajňa otvorená nasledovne:

Pondelok – Piatok: 6:00 hod. – 13:00 hod.

Sobota:  6:00 hod. – 11:00 hod.

Nedeľa: zatvorené

Obmedzenia pri vybavovaní dokladov na Okresnom oddelení Policajného zboru v Malackách

Okresné riaditeľstvo PZ v Malackách oznamuje, že od pondelka 16.3.2020  prijalo obmedzenia pri  vybavovaní. O obmedzeniach sa dočítate v priloženej prílohe scan oznam2 -doklady .

Preventívne opatrenia prijaté krízovým štábom platné v celej SR

Ústredný krízový štáb prijal kvôli koronavírusu preventívne opatrenia, ktoré sa dotknú všetkých činností nášho života. Pozrite si, čo nás všetko čaká v oblasti dopravy, školstva či nakupovania.

 • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk (od 13. 3. od 7.00 h uzatvorené, minimálne do 27.3.)
 • povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia
 • zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení (od pondelka 16.3.)
 • zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná (od piatku 13.3. 7:00)
 • obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania (medzinárodná osobná preprava nepremáva od 13.3. 7:00 hod, vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14.3. premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote)
 • zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov) – od piatku 13.3.
 • zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení
 • obmedzená prevádzka obchodných centier – (cez víkend 14.-15.03.2020 bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu, otvorené sú aj novinové stánky), v pondelok 16.3. sa rozhodne čo ďalej.
 • obmedzenie úradných hodín klientskych centier cez víkend (od pondelka 16.3.)
 • naďalej platí zákaz návštevy nemocníc a zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
 • hotely a reštaurácie budú otvorené

MUDr. Vrablicová – oznam

MUDr. Vrablicová oznamuje svojim pacientom, že z dôvodu zníženia infekcie koronavírusu ordinuje nasledovne:

od 8:00 do 10:00 hod. – berie len najnutnejšie prípady

po 10:00 hod. – vyšetruje len pacientov s infektom dýchacích ciest (kašeľ, nádcha, teplota) a to len po telefonickom dohovore na t. č. 034/65 45 817

 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v SR

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKYč. 111

z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením
verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným
korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

vyhlasuje
podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
12. marca 2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky.

Celé uznesenie si môžete prečítať v prílohe  Mimoriadna situácia12.3.2020

Valné zhromaždenie urbárnikov sa neuskutoční

Vážení urbárnici!

Z dôvodu opatrení pred šírením koronavírusu sa naše valné zhromaždenie dňa 29.03.2020 neuskutoční. Ďalší termín konania oznámime formou pozvánok.

Za výbor UPS:

Ján Čermák, predseda
Ľudmila Pápežová, ekonómka

Najbližšie udalosti:
 • žiadne udalosti
Odber informačného letáku: