Slovak Lines zverejnil nový cestovný poriadok platný od 15.12.2019 do 12.12.2020.

Zverejňujeme rozpis odvozu triedeného odpadu na 1. polrok 2020.