OZ Materina dúška  v rámci projektu  (Ne)zelený  svet   bude realizovať výsadbu 14 ks líp v okolí cintorína.

Dajte aj vy prázdninám zelenú a to tak,  že vaša rodina vysadí jednu lipu. Prihlásiť  sa môžete  Obecnom úrade, mailom : starosta@solosnica.sk alebo na tel.č. 0905 418760. Sadíme už tento týždeň!