Aj tento rok Vám chceme pripomenúť, že do 31 .1.2018 treba podať na obecnom úrade daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Daňové priznanie podáva osoba, ktorá v minulom roku kúpila, predala, darovala alebo jej bola darovaná nehnuteľnosť. Ďalej osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné povolenie, búracie povolenie, ohlásenie drobnej stavby. Stav sa berie k 1.1.2018.  Po dedičskom konaní sa podáva daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti dedičského rozhodnutia. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade, alebo stiahnuť na stránke ministerstva vnútra : http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8698 . Priniesť ho môžete osobne, alebo poslať poštou.