Upozorňujeme občanov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností do 31.1.2020.

Daňové priznanie sa podáva pri zmene ako napríklad po vydaní stavebného, kolaudačného a búracieho povolenia,  ohlásení drobnej stavby, po kúpe a predaji nehnuteľností, po darovaní alebo dedení nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade , alebo stiahnuť z internetu na stránke Ministerstva financií:  https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/