MUDr. Salčík oznamuje, že v dňoch 04.04.2019 a 11.04.2019 nebude ordinovať z dôvodu školenia lekára.