Zber triedeného odpadu zabezpečuje obec Sološnica prostredníctvom  spoločnosti ENVI -PAK.  Do portfólia tejto spoločnosti patrí viac ako 50% miest a obcí na Slovensku.  Po prvý krát spoločnosť ENVI – PAK  zverejnila rebríček samospráv podľa úspešnosti v triedení odpadu. Obec Sološnica sa umiestnila na 48. mieste spomedzi 1466 obcí  s počtom obyvateľov  do 5000.  Kritériom  na vyhodnotenie boli efektivita a vyťažiteľnosť.  Celý rebríček  si môžete pozrieť :  https://bit.ly/2vq2TTH . ĎAKUJEME všetkým občanom, ktorým záleží  na zdravom životnom prostredí a zapájajú sa do triedeného zberu odpadov !