tel: 0903 348 455

emeil: imrichdoc@gmail. com

 

 

Liturgický kalendár:

Utorok:     Navštívenie P. Márie

Streda:      sv. Tomáš apoštol

Piatok:       sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov

Sobota:     sv. Márie Goretti

Nedeľa:  14. v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší:

Utorok:     18.00 + Štefan Pátek, manželka, dcéry, zaťovia,vnuk

Streda:      18.00 + Metod Hlavatý, Terézia

Štvrtok:     18.00 + Leopold Škára, manželka

Piatok:       10.00 + Metod Kohút

Sobota:      14.00   poď. za 87 r. života /stretnutie ružencového bratstva/

Nedeľa:        8.30  za farníkov

10.00 +Mária, Ján Kažík, s. Ladislav

 

Ďakujem všetkým za prípravu hodovej slávnosti Božského Srdca.

 

Spovedať budem v kostole vo štvrtok a v piatok pred sv. omšou.

Vo štvrtok navštívim chorých po domoch od 10.00 hod.

Prosím deti a školskú mládež, aby si vykonala sv. spoveď z príležitosti ukončenia školského roku.