tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Streda: Najsv. mena P. Márie
Štvrtok: sv. Ján Zlatoústy
Piatok: Povýšenie sv. kríža
Sobota: Sedembolestnej P. Márie, patrónky Slovenska
Nedeľa: 24. nedeľa v cezročnom období
Dnes je pobožnosť o 14.00 pri obrázku v horách.
Hlavná sv. omša v Šaštíne bude v sobotu o 10.30 hod.
Zúčastnime sa na púti k našej Matke.

Úmysly sv. omší:
Utorok: 18.00 +Terézia Blechová, Karol, + rodina
Streda: 18.00 +Daniel, Antónia Rehorovičoví, st. rod., Marián
Štvrtok: 18.00 +Ladislav Šíra + rodina
Piatok: 18.00 za Božiu pomoc pri životnom jubileu
Sobota: 8.00 + Ladislav Smák, súrodenci, rodičia
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 +Ľudovít, s. Juraj, + rodina

Na budúci piatok po sv. omši večer je stretnutie rodičov birmovancov.
Na budúcu nedeľu po sv. omši je stretnutie birmovancov.

Vyučovanie náboženstva bude podľa rozvrhu.

Ohlášky:
21.9. budú mať sobáš: Martin Kovár, Mária Barteková
29.9. budú mať sobáš: Miroslav Čermák, Monika Olšovská
6.10. budú mať sobáš: Dominik Náhlik, Miroslava Poláková