tel: 0903348455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Barnabáš, apoštol
Streda: sv. Anton Paduánsky, kňaz, uč. Cirkvi
Nedeľa: 11. v cezročnom období
Ďakujem všetkým za prípravu hodovej slávnosti Božského Srdca.
V pondelok je rekolekcia v Lábe.

Úmysly sv. omší:
Utorok: 18.00 +Pavol, Katarína Čermákoví, + rodina, živá rodina
Streda: 18.00 +Anton Chromek
Štvrtok: 18.00 na úmysel
Piatok: 18.00 +Vít Dobrovodský, Katarína, rod. z ob. strán
Sobota: 8.00 +rodičia Tomáš, Margita, brat, + rodina
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 + Anton Čermák, + r. Čermáková, Hricová

Na budúcu nedeľu 17.júna je celodenná poklona Sviatosti oltárnej .
Poklona bude o druhej sv. omši do 15.00 hod, kedy bude záverečná pobožnosť.
Na budúcu nedeľu po druhej sv. omši je stretnutie birmovancov.

Ohlášky: 21.9. Budú mať sobáš Martin Kovár, Mária Barteková
29.9. budú mať sobáš: Miroslav Čermák, Monika Olšovská
6.10. budú mať sobáš: Dominik Náhlik, Miroslava Poláková

Farnosť mala väčšie výdavky: nákup kosačky 1900 €
obnova sochy Vzkrieseného 2335 €.
Reštaurátori pracujú na oltárnom obraze…Dostali sme oficiálny prísľub 9000€ z Ministerstva kultúry na opravu oltára. Spolu s obecnými darom a spoluúčasťou fary je na oltár pripravených na tento rok spolu 15 000€.
Prosím i investičnú zbierku na 24. 6.