tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: Blahoslavenej P. Márie Fatimskej
Utorok: sv. Mateja, apoštola
Štvrtok: sv. Jána Nepomuckého, kňaza, muč.
Sobota: sv. Jána I., pápeža, muč.
Nedeľa: Piata Veľkonočná nedeľa
Mesiac máj je zasvätený P.Márii.

Úmysly sv.omší:
Utorok: 18.00 + Anna Čechotovská, Blažej
Streda: 18.00 + Emília, Rozália
Štvrtok: 18.00 +Rudolf Bordák, manželka, rod. z ob. strán
Piatok: 18.00 +Bohuslava, rod. Čechotovskí, Vláčilikoví, +rodina
Sobota: 8.00 +st. rod. Sojkoví, + rodina
Nedeľa: 8.30 +Dominik Elíz, za zdr. Božiu pomoc pre živú rodinu
10.00 za farníkov
Dnes je mariánska májová pobožnosť o 14. 00 hod.

V nedeľu po druhej sv. omši a v piatok je stretnutie prvoprijímajúcich.

Púť do Dolian bude 2.6. sv. omša tam začne o 10.30 hod.

V pondelok je rekolekcia v Perneku, sv.omša začne o 9.00 hod.