tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Utorok: sv. Maximilián Kolbe, kňaz, muč.
Streda: Nanebovzatie P. Márie, prikázaný sviatok
Štvrtok: sv. Štefan Uhorský
Sobota: sv. Helena
Nedeľa: 20. nedeľa v cezročnom období

Úmysly sv. omší:
Streda: 18.00 + Vavrinec Blecha, manželka, zaťovia, vnuk
Sobota: 18.00 +Emerencia, Jozef Chvíloví, deti
Nedeľa: 10.00 +Terézia,s. Peter Kordošoví,Jozefína, Teofil
st. rod. Matuloví, Kordošoví, poď.za 80 r. života

Dnes je pobožnosť o 14.00 hod. pri kaplnke P.Márie smerom na Podhradie.

V septembri bude v Košiciach blahorečenie Anny Kolesárovej. Pozývam Vás k účasti. Kto má záujem bližšie inf. u p.Pohankovej.
15. sept. na Sedembolestnú sa organizuje púť do Šaštína. inf. tiež u p.Pohankovej.

Ohlášky: 8.9. Budú mať sobáš: Jozef Hanuska, Beáta Báchorová
21.9. budú mať sobáš Martin Kovár, Mária Barteková
29.9. budú mať sobáš: Miroslav Čermák, Monika Olšovská
6.10. budú mať sobáš: Dominik Náhlik, Miroslava Poláková