tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár
Štvrtok: Zelený štvrtok, deň poslednej večere a ust. sviatosti kňazstva
Piatok: Veľký piatok, deň umučenia Pána, pôstny deň
Sobota: Biela sobota
Nedeľa: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
Na Veľkonočnú nedeľu je obvyklá farská ofera.
Dnes je pobožnosť krížovej cesty o 14.00 hod.

Úmysly sv.omší:
Utorok: 18.00 poď. za dar života, zdr. B. požehnanie pre celú rod.
Streda: 18.00 +Rudolf Dinuš
Štvrtok: 18.00 +Ján, Jozefína Drobnicoví
Piatok: 16.30 obrady Veľkého piatku
Sobota: 19.00 +Blažej, Anna Čechotovskí, rod. z ob.strán,
obrady vzkriesenia
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 za poďakovanie

Sv. spoveď k Veľkej noci:
Dnes po druhej sv. omši a potom cez týždeň pre apo sv. omši…
Rohožník: Nedeľa: od 14.30 do 17.00 hod.

Na Veľký piatok, je o 15.00 hod. divadelné predstavenie, krížová cesta…
5. mája je púť do Marianky od 14.00 hod. cena 4 €. Pozývame deti a prvoprijímajúcich…
27.4. farnosť Kuchyňa organizuje púť Božieho milosrdenstva. Bližšie inf. u p.Pohankovej…

Od pondelka 15.4. je možné hlasovať na www.nadaciavub.sk/poklady
na získanie grantu na opravu oltára z VUB.
Do tejto akcie sa zapojí obecný úrad, plagátmi a kampaňou. Povzbuďte aj svojich známych, aby hlasovali. Ďakujem.