tel: 0903 348 455

emeil: imrichdoc@gmail. com

 

Liturgický kalendár:

Pondelok:      Sv. zakladatelia rehole služobníkov P.Márie

Sobota:          Katedra sv.Petra apoštola

Nedeľa:       7.nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv.omší: 

Pondelok: 17.00      za zdravie, B. pomoc pre  živú rod. Mlynarovičovú

Utorok:      17.00  + rodina Bučková

Streda:       17.00  +Ján Maceja, + rodičia

Štvrtok:      17.00  +Miroslav Kočíšek, br.Rudolf, rod. z ob. strán

Piatok:        17.00  + rodičia Sokoloví

Sobota:         8.00  + Terézia Poláková, manžel, zaťovia, nevesta

Nedeľa:        8.30     za farníkov

                    10.00   +Jozef Mečár

 

Dnes je pobožnosť  o 14.00 hod.

 

Slávnosť prvého sv. prijímania bude 7. júna o 10.00 hod.