tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Róbert Belarmín
Streda: sv. Januára, muč.
Štvrtok: sv. Ondrej Kim , Pavol Chong Hasang, muč.
Piatok: sv. Matúš, apoštol, evanjelista
Nedeľa: 25. nedeľa v cezročnom období
Dnes je pobožnosť o 14.00 v kostole.
Dnes je investičná zbierka.

Úmysly sv. omší:
Utorok: 18.00 za zdravie , Božiu pomoc 40 r. manželstva
Streda: 18.00 +Lívia Piatková, rodiča, + rodina
Štvrtok: 18.00 +Vladimír Juhanesovič, rodičia
Piatok: 17.00 +Valent, Genovéva Čermákoví, rod. z ob. strán
Sobota: 12.00 poďakovanie za úrodu
Nedeľa: 8.30 +Anna Polášková, rodičia Pápežoví, st. r. Bakanoví
10.00 +Karol, Kristína Paceltoví, s. Karol, rod. z ob. strán

V piatok o 16.00 je sob. obrad: Martin Kovár, Mária Barteková

Na budúcu nedeľu po druhej sv. omši je stretnutie birmovancov.

Ohlášky:
29.9. budú mať sobáš: Miroslav Čermák, Monika Olšovská
6.10. budú mať sobáš: Dominik Náhlik, Miroslava Poláková