tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Utorok: sv. Jozefa, ženícha P. Márie,slávnosť
Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa.
Dnes je pobožnosť krížovej cesty o 14.00 hod.

Úmysly sv.omší:
Utorok: 17.00 +Jozef Písečný kňaz, rodičia a ich súrodenci
Streda: 17.00 +Jozef, Mária Okosi, syn
Štvrtok: 17.00 +Tekla, Oršula, rod. z ob. strán
Piatok: 17.00 +Jozef Macko, kňaz
Sobota: 8.00 za Božiu pomoc pre brata a zdravie
Nedeľa: 8.30 za zdravie, Božiu pomoc
10.30 +Karol Albert, + rodina
Pozor na zmenu času druhej nedeľnej sv.omše, po nej pôstna polievka.

Pobožnosť krížovej cesty je v piatok pol hod. pred sv. omšou a v nedeľu o 14.00hod. V piatok je krížová cesta žien, prihláste sa u p. Bordákovej.

Pôstna polievka bude 24.3.
Bude určená pre najstaršieho syna bývalej riaditeľky materskej škôlky, Patrika Sermanoviča.
2.januára bol účastníkom vážnej dopravnej nehody a je v sanatóriu…
Má nádej a jeho liečenie a ošetrovanie je nákladné…
Prosíme o naturálie, prineste ich na obecný úrad.