tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: Návšteva P. Márie
Utorok: sv. Tomáš,apoštol
Streda: sv. Alžbety Portugalskej
Štvrtok: sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov,
Piatok: sv. Márie Goretti
Nedeľa: 14. nedeľa v cezročnom období
Investičná zbierka bola 910€.
Dnes pri sv. omšiach poďakujeme za ukončenie školského roka.

Úmysly sv. omší:
Utorok: 18.00 +Ignác Poliak
Streda: 18.00 +Bernardína Škárová, manžel
Štvrtok: 10.00 +Metod Hlavatý
Piatok: 18.00 +Mária, Jozef Čermákoví, + rodina
Sobota: 8.00 za členov sv. ruženca, stretnutie ružencového bratstva
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 + Metod Kohút

Dnes je pobožnosť o 14.00 hod .
Dnes po druhej sv. omši je stretnutie birmovancov.

Sv. spoveď k prvému piatku vždy pol hod. pred sv. omšou.
Chorých po domoch navštívim v piatok od 10.00 hod.

14. júla sa v Bratislave uskutoční pochod za rodinu. Akcia začne o 14.30 hod. na Hodžovom námestí.

Ohlášky: 8.9. Budú mať sobáš: Jozef Hanuska, Beáta Báchorová
21.9. budú mať sobáš Martin Kovár, Mária Barteková
29.9. budú mať sobáš: Miroslav Čermák, Monika Olšovská
6.10. budú mať sobáš: Dominik Náhlik, Miroslava Poláková