tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Utorok: sv. Gregor Veľký, pápež
Piatok: Prvý piatok
Sobota: sv. Košickí mučeníci
Nedeľa: 23. v cezročnom období

Úmysly sv.omší:
Pondelok: 18.00 +Ondrej Mária Juhanesovičoví, a ich deti/ z 25.9/
Utorok: 18.00 +Štefan, Rozália Kazičkoví, st.rod.
Streda: 18.00 +dc. Janka, s. Oľga, zaťovia
Štvrtok: 18.00 +Ján, Vilma Wágneroví, + rodina, + krstní rodičia
Piatok: 18.00 +Gabriel Kazička, syn Ferdinand
Sobota: 8.00 za členov sv. ruženca
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 +rodina Gašparíková, Ľudovít, Terézia, syn

Dnes je pobožnosť o 14.00 hod.

Sv. spoveď k prvému piatku: Vždy pol hod. pred sv. omšou. Po domoch vo štvrtok od 10.00 hod. Prosím deti a školskúmládež aby si vykonali sv.poveď z príležitosti nového školského roku.
Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach budeme prosiť Ducha svätého k novému školskému roku.

V sobotu o 16.00 hod. je sob. obrad: Stanislav Škuta, Radoslava Bartoňová.

15.septembra je púť do Šaštína, cena autobusu 4€.
22. septembra je pochod za život v Bratislave, v prípade zvýšeného záujmu pôjde autobus.
Od 24. do 29. septembra je púť do Medžugorie cena 210€.
Bližšie inf.a prihlásenie u P.Pohankovej.
22. septembra bude zbierka na opravu oltára.