tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Bernardín Siensky
Streda: sv. Rita
Nedeľa: Šiesta Veľkonočná nedeľa
Mesiac máj je zasvätený P.Márii.

Úmysly sv.omší:
Pondelok: 14.00 +Ľudovít Pápež, pohreb/dom smútku/
18.00 poď. za 25. r. kňazstva vdp. Edward Zakowicz
Utorok: 18.00 + Ján Dinuš, Bernardína
Streda: 18.00 + Florián Mlynarovič, Mária, + rodina
Štvrtok: 18.00 +Michal, Celestína Popovičoví, rod. z ob. strán
Piatok: 18.00 +Peter Surovič, nedož. 50 r.
Sobota: 8.00 +Karol Tanglmayer, rodičia, brat, švagrovia
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 +Felix, Krostína Teraloví, zať, manžel
Dnes je mariánska májová pobožnosť o 14. 00 hod.

V nedeľu po druhej sv. omši a v piatok je stretnutie prvoprijímajúcich.