tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Streda: sv. Ladislav, Cyril Alexandrijský
Štvrtok: sv. Irenej
Piatok: sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok
Sobota: Prví svätí mučeníci Cirkvi v Ríme
Nedeľa: 13. nedeľa v cezročnom období
Dnes je investičná zbierka spojená so zbierkou na charitatívne diela sv. Otca.
Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach poďakujeme za ukončenie školského roka.

Úmysly sv. omší:
Utorok: 18.00 +Jozef Nikodém, nedož. 70 r. života
Streda: 18.00 +Aneška, Antonín, st. rod. z ob. strán
Štvrtok: 18.00 +František, Katarína Čuberoví
Piatok: 18.00 za farníkov
Sobota: 8.00 +Jozef, Alžbeta Vojčíkoví, rod. z ob. str. +Ján Králik
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 + Karol Pajdlhauser

Dnes je pobožnosť o 14.00 hod .
Dnes po druhej sv. omši je stretnutie birmovancov. Bude aj na budúcu nedeľu.
Sv. spoveď deti a mládeže bude vo štvrtok a piatok pol hod. pred sv. omšou.
Dnes po druhej sv. omši požehnám opravenú sochu sv. Jána Nepomuckého pred kostolom. Všetkým aktivistom a darcom vyslovujem Pán Boh zaplať.
14. júla sa v Bratislave uskutoční pochod za rodinu. Akcia začne o 14.30 hod. na Hodžovom námestí.
Ohlášky: 8.9. Budú mať sobáš: Jozef Hanuska, Beáta Báchorová
21.9. budú mať sobáš Martin Kovár, Mária Barteková
29.9. budú mať sobáš: Miroslav Čermák, Monika Olšovská
6.10. budú mať sobáš: Dominik Náhlik, Miroslava Poláková