tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Karol Lwanga, muč.
Streda: sv. Bonifác, biskup, muč.
Štvrtok: sv. Norbert, biskup
Piatok: Prvý piatok mesiaca
Nedeľa: Nedeľa Zoslania Ducha Svätého, /Turíce/

Úmysly svomší:
Utorok: 18.00 + Karol Pajdlhauser
Streda: 18.00 + Ján, Mária Dinušoví, brat Ján
Štvrtok: 18.00 + Ľudmila Škutová, ročná, +Albert manžel
Piatok: 18.00 +Jozef, Mária Fupšoví, synovia, nevesty
Sobota: 8.00 +rodičia Stružákoví, + rodina
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 +František Sojka, manželka Antónia

Hodová slávnosť a púť k Božskému Srdcu bude 30.6. Sv. omša začne o 10.00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude ThDr. Pavol Mikula, prefekt kňazského seminára.

Sv. spoveď k prvému piatku: Vždy pol hod. pred sv. omšou a po nej.
Chorých po domoch navštívim vo štvrtok od 10.00 hod.
Prosím deti a školskú mládež, aby si vykonala sv. spoveď.

Na Svätodušný sviatok je obvyklá farská ofera.