tel: 0903 348 455

emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:

Pondelok:  sv. Silvestra, pápeža,muč.

Utorok:   Slávnosť panny Márie Bohorodičky, prik.sviatok

Streda:      sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho

Štvrtok:      Najsvätejšieho mena Ježiš

Piatok:       Prvý piatok

Nedeľa:   Zjavenie Pána, Traja králi

Dnes je pobožnosť  o 14.00 hod.

Na nový rok je obvyklá farská ofera.

Úmysly sv.omší:

Pondelok: 17.00  +Viera Metlová, st. rod. Sokoloví, Škodoví

Utorok:       8.30  za farníkov

                  10.00 +Ladislav Čechotovský, ročná

Streda:     17.00 +Ján Konyarik                                                                                        

Štvrtok:    17.00 + Branko

Piatok:     17.00 + Karol, Margita Čatlošoví

Sobota:    8.00  +Štefan, Rozália Kazičkoví/stretnutie ruž. bratstva/

Nedeľa:    8.30    za farníkov

                10.00  +Karol Kazička

                         

V nedeľu 6. januára sa hrá o 15.00 hod. divadelná hra Zápisník.

Vo štvrtok od 10.00 hod. navštívim starých a chorých po domoch.

V pondelok na Silvestra sa čítajú farské štatistiky.

   

Ďakujem všetkým za prípravu vianočnej výzdoby.