tel: 0903 348 455

emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:

Pondelok:      sv. Karol Boromejský,biskup

Utorok:          sv. Imrich

Sobota:          Výročie posviacky Lateránskej baziliky v Ríme

Nedeľa:      32. v období cez rok

 

V dňoch od 1.11 do 8.11. možno získať odpustky  v prospech zosnulých  za obvyklých podmienok.

 

Úmysly sv.omší: 

                      

Utorok:17.00  + rodičia Krúpoví, st. r. z ob. strán.br. Rudolf, švagor

Streda:  17.00  +Otília,Martin Surovičoví,zať Ondrej,vn.Peter, Marta+rodina,

Štvrtok: 17.00     poď. za 96r. života pre Veroniku Konyarikovú

Piatok:   17.00  +Tomáš, Johana Chvíloví, dc. Emília, s. Milan, Stanislav

Sobota:     8.00 + manželia Valuchoví, Ďurigoví

Nedeľa:     8.30    za farníkov

                 10.00 + Pavol Čermá, ročná

 

Dnes pobožnosť nebude. Navštívte cintorín.

 

Na budúcu nedeľu je Svätomartinská zbierka. Bude určená na kňazský seminár v Erbil v Iraku a kňazský seminár Gikongoro v Rwande…

 

V nedeľu po druhej sv. omši je vždy stretnutie prvoprijímajúcich.