tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Utorok: Premenenie Pána
Streda: sv. Sixtus II. pápež, sv. Kajetán kňaz
Štvrtok: sv. Dominik, kňaz
Piatok: sv. Terézia Benedikta od kríža, patrónka Európy
Sobota: sv. Vavrinec, diakon, muč.
Nedeľa: 19. v cezročnom období

Úmysly sv.omší:
Utorok: 18.00 za farníkov
Streda: 18.00 za farníkov
Štvrtok: 18.00 za zdravie, Božiu pomoc pre rod. Kočíškovú č. 176
Piatok: 18.00 +Ignác Poliak, manžel, rodičia Poliakoví
Sobota: 8.00 na úmysel ordinára
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 +Alžbeta, František Zecheloví,st.rod.

Dnes je pobožnosť o 14.00 hod.