tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Sobota: bl. Sára Salkaháziová, panna,muč.
Nedeľa: Štvrtá Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
Nedeľa Dobrého pastiera, deň matiek.
Na budúcu nedeľu je zbierka na kňazský seminár.

Úmysly sv.omší:
Pondelok:18.00 +Ľudovít Kohút, ročná
Utorok: 14.00 + Ján Velšmid, pohreb /dom smútku/
Streda: 18.00 +Melichar, Matilda Janíkoví, st,rod.
Štvrtok: 18.00 +Paulína, Anton Riederoví
Piatok: 18.00 +Ján,Júlia, Anton, rodičia Chvíloví
Sobota: 8.00 +Milena Poláková, rod. z ob. strán
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 +rodina Kohútová, Ján, Antónia, dcéry.

Dnes je púť do Marianky, pozývame deti. Dozor dospelých je zaručený.
Autobus pôjde o 14.00 hod. Môžete sa pridať viacerí autami.

Dnes po druhej sv. omši majú stretnutie rodičia prvoprijímajúcich. Na budúcu nedeľu a v piatok na sv. omši je stretnutie prvoprijímajúcich.