tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: Premenenie Pána
Streda: sv. Dominik, kňaz
Štvrtok: sv. Terézia Benedikta od kríža
Piatok: sv. Vavrinec, diakon, muč.
Sobota: sv. Klára, panna
Nedeľa: 19. nedeľa v cezročnom období

Úmysly sv. omší:
Sobota: 17.00 za rod. Čechotovskú živú a zomr., za zdr. Ferdinanda
Nedeľa: 10.00 + rodina Žilavá

Tento týždeň nastupujem na dovolenku v prípade potreby je vybavené zastupovanie.

V septembri bude v Košiciach blahorečenie Anna Kolesárovej. Pozývam Vás k účasti. Kto má záujem bližšie inf. u p.Pohankovej.
15. sept. na Sedembolestnú sa organizuje púť do Šaštína. inf. tiež u p.Pohankovej.

Dnes je pobožnosť o 14. 00 k Božskému Srdcu.

Ohlášky: 8.9. Budú mať sobáš: Jozef Hanuska, Beáta Báchorová
21.9. budú mať sobáš Martin Kovár, Mária Barteková
29.9. budú mať sobáš: Miroslav Čermák, Monika Olšovská
6.10. budú mať sobáš: Dominik Náhlik, Miroslava Poláková