tel: 0903 348 455

emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:

Pondelok:  sv. Rajmund z Peňafortu

Nedeľa:   Krst Krista Pána

Dnes je pobožnosť  o 14.00 hod.

 

Úmysly sv.omší:

Utorok:  17.00 +Vincent, Helena Kočíškoví

Streda:   17.00 +Katarína Barteková, Michal

Štvrtok:  17.00 + Ján Rozália Zecheloví,Margita,Paulína,Gabriela, zaťovia

Piatok:    17.00 + Karol Velický, nev. Anna, Ján, Stanislav

Sobota:    8.00  +rod. Vaňková, Balúchová a živá rodina

Nedeľa:   8.30    za farníkov

10.00  +Antónia Sojková, František

 

V nedeľu  6. januára sa hrá o 15.00 hod. divadelná hra Zápisník.