tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: Ružencovej P. Márie
Streda: sv. Dionýz, biskup, muč.
Piatok: sv. Ján XXIII., pápež
Nedeľa: 28. v období cez rok
Mesiac október je mesiacom modlitieb sv. ruženca a je to aj misijný mesiac.

Úmysly sv.omší:
Utorok: 17.00 +Anna, Jozef Doležaloví, rodičia, st. rod. z ob. strán
Streda: 17.00 +Karol Konyarik
Štvrtok: 17.00 +rodičia Galboví, Kopáčoví a dcéry
Piatok: 17.00 +Anton Fruhauf
Sobota: 8.00 + Antónia, František Sojkoví
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 +Karol Albert, rodičia, syn Ján

Dnes pobožnosť je o 14.00 hod.
Dnes po druhej sv. omši je stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu v roku 2020na prvé sv.prijímanie.

Sv. ruženec sa bude premodlievať kňaz vždy pol hod. pred sv. omšou.
V piatok pozývam deti, najmä tretiakov k spoločnej modlitbe sv. ruženca.