tel: 0903348455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok
Piatok: Bl. Sára Salkaháziová
Sobota: sv. Nerea, Achila, Pankráca, muč.
Nedeľa: 7. Veľkonočná nedeľa
Mesiac máj je zasvätený P.Márii. Loretánske litánie vždy pred sv. omšou.
Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke média.
Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami.

Úmysly sv. omší:
Utorok: 18.00 + Melichar Janík, Matilda, st. rod.
Streda: 18.00 + Ján, Júlia, rodičia Chvíloví
Štvrtok: 18.00 za farníkov, prikázaný sviatok
Piatok: 18.00 + Teofil Dinuš, rod. z ob. strán
Sobota: 18.00 + Milena Poláková, rod. z ob, strán
Nedeľa: 8.00 + Rudolf Bordák, Angela, deti
Na budúcu nedeľu je púť v Doľanoch. Sv. omša v Doľanoch bude
o 10.30, obetujem ju za farníkov.

Dnes pobožnosť bude v Mariánke, na púti.

Dnes je stretnutie prvoprijímajúcich.
Nácvik na I. sv. prijímanie je v piatok na sv. omši a po nej.

Ohlášky:
26.5. budú mať sobáš: Roman Chvíla, Denisa Barteková
2.6. budú mať sobáš: Erik Hudy, Paulína Kočíšková