tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Utorok: sv. Augustín Zao Rong, muč.
Štvrtok: sv. Benedikt, opát, patrón Európy
Sobota: sv. Henrich
Nedeľa: 15. v cezročnom období

Úmysly svomší:
Utorok: 18.00 + Teofil Dinuš, rod. z ob. strán
Streda: 18.00 + Štefan, Anna Mečároví
Štvrtok: 18.00 + Ferdinand Černý, syn, rodič. z ob. str. + rodina
Piatok: 18.00 za zdravie, Božiu pomoc pre rodinu
Sobota: 8.00 +rodina Škárová, nevesta, krstní rod. + rodina
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 +Anton, Anna Čermákoví, rod. z ob. strán

Dnes je pobožnosť o 14.00 hod.

Ďakujem všetkým za prípravu hodovej slávnosti Božského Srdca.