tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Peter Claver, kňaz
Utorok: Najsvätejšieho mena P.Márie
Piatok: sv. Ján Zlatoústy, biskup, uč. Cirkvi
Sobota: Povýšenie sv. Kríža
Nedeľa: Sedembolestnej P. Márie, patrónky Slovenska

Úmysly sv.omší:
Pondelok: 15.00 +Mária Žilavá, /v dome smútku a pohreb/
Utorok: 18.00 +Ľudmila, František Písečný, Vilma Chvílová, +st.rod.
Streda: 18.00 +Emília Piatková, manžel + rodina
Štvrtok: 18.00 +Ladislav Šíra, + rodina
Piatok: 18.00 +Štefan, Katarína Mertinákoví,+ Viliam Ležák
Sobota: 18.00 + Ľudovít, syn Juraj / s nedeľnou platnosťou/
Nedeľa: 8.30 +Jozef Mlynarovič, rodičia, + rodina

Hlavná sv. omša v Šaštíne bude o 10.30, na ktorú sme všetci pozvaní.

Dnes je pobožnosť o 14.00 hod. v horách pri obrázku.

22. septembra je pochod za život v Bratislave, v prípade zvýšeného záujmu pôjde autobus.
Od 24. do 29. septembra je púť do Medžugorie cena 210€.
Bližšie inf.a prihlásenie u P.Pohankovej.
22. septembra bude zbierka na opravu oltára.