tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Streda: sv. Benedikt, opát, patrón Európy
Piatok: sv. Henrich
Sobota: sv.Kamil de Lellis
Nedeľa: 15. nedeľa v cezročnom období

Úmysly sv. omší:
Utorok: 18.00 +Ján, Anna Biksadskí, syn, + rodina, živá rodina
Streda: 18.00 za dar života
Štvrtok: 18.00 +Ferdinand Černý, syn,rod. zob. strán
Piatok: 18.00 +Teofil Dinuš, rod. z ob. strán
Sobota: 8.00 +Zuzana a za živé deti
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 + Alžbeta, František Zecheloví, + rodina

Dnes je pobožnosť o 14.00 hod .

14. júla sa v Bratislave uskutoční pochod za rodinu. Akcia začne o 14.30 hod. na Hodžovom námestí.

Ohlášky: 8.9. Budú mať sobáš: Jozef Hanuska, Beáta Báchorová
21.9. budú mať sobáš Martin Kovár, Mária Barteková
29.9. budú mať sobáš: Miroslav Čermák, Monika Olšovská
6.10. budú mať sobáš: Dominik Náhlik, Miroslava Poláková