tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: Preblahoslavenej P. Márie, Matky Cirkvi, Svätodušný pondelok
Streda: sv. Barnabáša, apoštola
Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
Nedeľa: Najsvätejšej Trojice

Úmysly sv. omší:
Pondelok:18.00 na úmysel ordinára
Utorok: 18.00 + rodičia Kákoni a syn
Streda: 18.00 + manželia Krúpoví, zaťovia
Štvrtok: 18.00 + Anton Chromek, Marián
Piatok: 18.00 +rodičia Chváloví, st.rod. Dulanskí, deti, vnúčatá
Sobota: 8.00 +Ján, Hedviga Dinušoví, + rodina
Nedeľa: 8.30 + Vladimír Mareš, st. rod. Bakanoví
10.00 za farníkov a prvoprijímajúce deti

V sobotu je sobášny obrad o 15.30: Marek Čermák, Erika Sojková

Sv. spoveď k prvému sv. prijímaniu: V sobotu od 10.00 hod. do 11.00 hod. deti, dospelí môžu aj cez týždeň pred a po sv. omši.

K slávnosti prvého sv. prijímania sa deti zhromaždia na fare o 9.45, odkiaľ pôjdeme v sprievode do kostola.