tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Kalixt I., pápež ,muč.
Utorok: sv. Terézia od Ježiša, panna, uč. Cirkvi
Streda: sv. Hedviga, sv. Margita Mária Alacoque
Štvrtok: sv. Ignác Antiochijský, biskup, muč.
Piatok: sv. Lukáš, evanjelista
Sobota: sv. Izák Jogues, Ján de Brebeuf, muč.
Nedeľa: 29. v období cez rok, misijná nedeľa
Mesiac október je mesiacom modlitieb sv. ruženca a je to aj misijný mesiac.
Na budúcu nedeľu je zbierka na misie.

Úmysly sv.omší:
Utorok: 17.00 +Eliáš Ján, syn Karol, dc. Viera
Streda: 17.00 +Štefan, Anna Kazičkoví
Štvrtok: 17.00 +Miroslav Kočíšek, rod. z ob.strán
Piatok: 17.00 +st. rod.Ondrovičoví, Anna, Viktória, Tobiáš
Sobota: 8.00 + Ján Blecha, ročná
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 +František Dulanský

Dnes pobožnosť je o 14.00 hod.

Sv. ruženec sa bude predmodlievať kňaz vždy pol hod. pred sv. omšou.
V piatok pozývam deti, najmä tretiakov k spoločnej modlitbe sv. ruženca.
V nedeľu po druhej sv. omši je vždy stretnutie prvoprijímajúcich.