Obec Sološnica hľadá nového knihovníka/knihovníčku do obecnej knižnice. Pracovný čas 2 hodiny týždenne.

Bližšie informácie Vám poskytneme na obecnom úrade, prípadne mailom.

Prihlášky posielajte na mail: obec@solosnica.sk alebo odovzdajte osobne počas úradných hodín na obecnom úrade v Sološnici.