Dňa 25.6.2017 sa bude konať hodová slávnosť – púť k Božskému srdcu Ježišovmu.

9:30 privítanie pútnikov pri vstupe do obce, odtiaľ sprievod do kostola
10:00 svätá omša s procesiou

po omši občerstvenie a budú sa predávať tradičné oblátky a sviečky. Výťažok bude použitý na opravu oltára v našom kostole.