FARNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH SOLOŠNICA

Farský úrad Sološnica č. 25

Duchovný otec :  Mgr. Imrich Dočolomanský, tel. 0903 348 455

SVÄTÝ OTEC: FRANTIŠEK I.
OTEC ARCIBISKUP:  J.E. MONS. STANISLAV  ZVOLENSKÝ
GENERÁLNY VIKÁR: J.E. Mons. doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD.
DEKANSKÝ ÚRAD: MALACKY
DEKAN: JÁN HUDEC
FARSKÝ ÚRAD: SOLOŠNICA
DUCHOVNÝ OTEC: Mgr. Imrich Dočolomanský
TELEFÓN : 0903 348 455
KOSTOLNÍČKA: p. Ralbovská, 0948 711 102

 

ÚRADNÉ  HODINY V KANCELÁRII FARSKÉHO ÚRADU SOLOŠNICA

Podľa Vašich potrieb. Je však lepšie sa mi najprv ozvať telefonicky na toto mobilné číslo: 0903 348 455. Ďakujem.

SVÄTÁ  SPOVEĎ

Som tu pre Vás a sviatosť pokánia nikdy neodkladajme. Môžete prísť za mnou kedykoľvek. Pravidelne sa snažím spovedať pol hodinu pred svätými omšami, okrem nedele, a tiež spovedám podľa ohlásenia  sa v sakristii aj po svätých omšiach. Telefónne číslo 0903/348 455, pevná linka 034/ 6584 487.

Veľmi sa teším tomu, keď Vám vždy môžem poslúžiť a nejako konkrétne aj pomôcť. S prianím všetkého dobrého od Pána, Váš brat a kňaz Imrich.

 

FARSKÁ RADA

PREDSEDA:
KOSTOLNÝ OTEC:
EKONÓM: MARTA BORDÁKOVÁ
ČLENOVIA: MIROSLAV NIKODÉM
FRANTIŠEK SOJKA
JÁN SOJKA
LADISLAV ŠPOTÁK
DANIELA JANÍKOVÁ