• Farské oznamy, farnosť Sološnica, 25.-31.5.2020

  emeil: imrichdoc@gmail.com
  tel:0903348455

  Liturgický kalendár:
  Pondelok: sv. Béda Ctihodný, Gregor VII. pápež
  Utorok: sv. Filip Neri, kňaz
  Streda: sv. Augustín z Canterbury, biskup
  Piatok: sv. Pavol VI., pápež
  Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého
  Na budúcu nedeľu je investičná zbierka na opravu oltára.
  Máj je zasvätený P.Márii.

  Úmysly sv.omší:
  Pondelok: 18.00 poďakovanie za 30r.manželstva
  Utorok: 18.00 + rodičia Vláčilikoví, Čechotovskí, +rodina
  Streda: 18.00 + rodičia Ralbovskí, Popovičoví, st. rod z ob.strán
  Štvrtok: 15.00 + Marián Jagnešák / v dome smútku/
  Piatok: 18.00 + Mária, Jozef Čermákoví, + rodina
  Sobota: 18.00 +Branko Balúch, rodičia, st. rod./z nedele/
  Nedeľa: 8.30 za farníkov /pre seniorov/
  10.00 + rodina Kohútová, Ján, Antónia, dcéry
  V nedeľu o 14.00 hod. bude májová pobožnosť.

  V nedeľu 24.5. po druhej sv. omši je stretnutie rodičov prvoprijímajúcich.

  Počas karantény platia tieto podmienky: Dezinfekcia rúk pri vstupe, rúška na tvár, miesta budú označené s 2 m odstupom. Ostatní, ktorí sa nezmestia budú vonku. Ruky sa vzájomne nepodávajú, sv. prijímanie sa dáva do rúk. Odstupy treba dodržať aj počas sv. prijímania a vychádzania z kostola.
  Stále platí dišpenz /ospravedlnenie/od účasti na sv. omšiach.
  Účasť stále treba zvažovať. Všetky sviatosti a sväteniny možno vysluhovať len za vyššie uvedených podmienok.
  Sv. spoveď vždy pred sv. omšou v kostole.
  Chorých po domoch kňaz navštívi iba na zavolanie.

  Continue reading →
 • Oznam farského úradu

  Farský úrad oznamuje, že po uvoľnení karantény sa môžu konať verejné bohoslužby až do odvolania a to od 6. mája za týchto podmienok:

  Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe, nosenie rúšok, odstup v kostole vo vzdialenosti 2 m. Miesta budú vopred označené.

  Ruky sa nepodávajú a sv. prijímanie sa dáva do rúk.

  Odstupy treba dodržovať aj pri vychádzaní z kostola.

  Vo všedné dni budú sv. omše o 18 hod.

  Nedeľné sv. omše budú v sobotu o 18.00hod. a v nedeľu o 8.30 hod. a o 10.00 hod.

  Seniori majú rezervovanú nedeľnú sv. omšu o 8.30. Svoju účasť nech zvážia.

  Počas karantény je stále platný dišpenz /ospravedlnenie/ od účasti na sv. omšiach v nedele a sviatky.

   

  Continue reading →

Staršie správy