• Farské oznamy, farnosť Sološnica, 16.9.2019 – 22.9.2019.

   

  tel: 0903 348 455

  emeil: imrichdoc@gmail. com

   

  Liturgický kalendár:

  Pondelok:  sv. Kornél, pápež, sv. Cyprián, biskup, muč.

  Utorok:      sv. Róbert Belarmín

  Štvrtok:      sv. Január, biskup, muč.

  Piatok:       sv. Ondrej Kim, Pavol Chong muč.

  Sobota:      sv. Matúš, apoštol, evanjelista

  Nedeľa:   25. v období cez rok

   

  Úmysly sv.omší:

  Pondelok: 18.00    poďakovanie za dar života a za dobrodincov

  Utorok:      18.00    za zdravie, Božiu pomoc pre živú rodinu Albertovú

  Streda:       18.00 +Štefan Dinuš, rodičia z ob.str. František Janečka

  Štvrtok:      18.00 +Lídia Piatková, +rodičia, + rodina

  Piatok:       18.00  +Valerian, Štefan Spusta

  Sobota:      12.00    poďakovanie za úrodu

  Nedeľa:        8.30   za farníkov

                      10.00 +Tibor Kožuch, organista

   

  Dnes pobožnosť nie je.

  V piatok po sv. omši je stretnutie miništrantov.

   

  1. septembra je pochod za život v Bratislave, v prípade zvýšeného záujmu pôjde autobus.

  Od 24. do 29. septembra je púť do Medžugorie cena 210€.

  Bližšie inf.a prihlásenie u P.Pohankovej.

  1. septembra bude zbierka na opravu oltára.
  Continue reading →
 • Farské oznamy, farnosť Sološnica, 22.7.2019 – 28.7.2019

  tel: 0903 348 455
  emeil: imrichdoc@gmail. com

  Liturgický kalendár:
  Pondelok: sv. Márie Magdalény
  Utorok: sv. Brigity, patrónka Európy
  Streda: sv. Šarbel Machlúf, kňaz
  Štvrtok: sv. Jakub, apoštol
  Piatok: sv. Joachim, Anna, rodičia P.Márie
  Sobota: sv. Gorazd a spol.
  Nedeľa: 17. v cezročnom období

  Úmysly sv.omší:
  Utorok: 18.00 + Anna Poláková, rodič. Polákoví, Kočíškoví
  Streda: 18.00 + rod.Baťovičová,+rodina, za Božiu pom. pre ž. rodinu
  Štvrtok: 18.00 + rodič.Poliakoví, synovia, nevesty, vnukovia
  Piatok: 18.00 + Mária Čermáková a Jozef, + rodina
  Sobota: 8.00 + Ľudovít Vanek, + rodina
  Nedeľa: 8.30 + Zuzana
  10.00 za farníkov

  Dnes je pobožnosť o 14.00 hod.

  Continue reading →
 • Farské oznamy, farnosť Sološnica, 8.-14.7.2019

  tel: 0903 348 455
  emeil: imrichdoc@gmail. com

  Liturgický kalendár:
  Utorok: sv. Augustín Zao Rong, muč.
  Štvrtok: sv. Benedikt, opát, patrón Európy
  Sobota: sv. Henrich
  Nedeľa: 15. v cezročnom období

  Úmysly svomší:
  Utorok: 18.00 + Teofil Dinuš, rod. z ob. strán
  Streda: 18.00 + Štefan, Anna Mečároví
  Štvrtok: 18.00 + Ferdinand Černý, syn, rodič. z ob. str. + rodina
  Piatok: 18.00 za zdravie, Božiu pomoc pre rodinu
  Sobota: 8.00 +rodina Škárová, nevesta, krstní rod. + rodina
  Nedeľa: 8.30 za farníkov
  10.00 +Anton, Anna Čermákoví, rod. z ob. strán

  Dnes je pobožnosť o 14.00 hod.

  Ďakujem všetkým za prípravu hodovej slávnosti Božského Srdca.

  Continue reading →
 • Farské oznamy, farnosť Sološnica, 3.-9.3.2019

  tel: 0903 348 455
  emeil: imrichdoc@gmail. com

  Liturgický kalendár:
  Pondelok: sv. Karol Lwanga, muč.
  Streda: sv. Bonifác, biskup, muč.
  Štvrtok: sv. Norbert, biskup
  Piatok: Prvý piatok mesiaca
  Nedeľa: Nedeľa Zoslania Ducha Svätého, /Turíce/

  Úmysly svomší:
  Utorok: 18.00 + Karol Pajdlhauser
  Streda: 18.00 + Ján, Mária Dinušoví, brat Ján
  Štvrtok: 18.00 + Ľudmila Škutová, ročná, +Albert manžel
  Piatok: 18.00 +Jozef, Mária Fupšoví, synovia, nevesty
  Sobota: 8.00 +rodičia Stružákoví, + rodina
  Nedeľa: 8.30 za farníkov
  10.00 +František Sojka, manželka Antónia

  Hodová slávnosť a púť k Božskému Srdcu bude 30.6. Sv. omša začne o 10.00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude ThDr. Pavol Mikula, prefekt kňazského seminára.

  Sv. spoveď k prvému piatku: Vždy pol hod. pred sv. omšou a po nej.
  Chorých po domoch navštívim vo štvrtok od 10.00 hod.
  Prosím deti a školskú mládež, aby si vykonala sv. spoveď.

  Na Svätodušný sviatok je obvyklá farská ofera.

  Continue reading →
 • Doľany – púť

  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Doľany Vás pozýva na Púť k svätému Leonardovi

  Púť sa koná na kalvárii v Doľanoch v nedeľu 13. mája 2018, pútnická omša o 10:30 na kalvárii

  Continue reading →

Staršie správy