• Farské oznamy, farnosť Sološnica, 17.-23.6.2019

  tel: 0903 348 455
  emeil: imrichdoc@gmail. com

  Liturgický kalendár:
  Streda: sv. Romualda, opáta
  Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok
  Piatok: sv. Alojza Gonzagu
  Sobota: sv.sv.Paulín, Ján Fišer, Tomáš Mórus
  Nedeľa: 12. v cezročnom období

  Úmysly svomší:
  Pondelok:18.00 +Aneška, Anton, st. rod. z ob. strán
  Streda: 18.00 + Barbora, Tomáš Janeček, + rodina
  Štvrtok: 18.00 za farníkov a procesia Božieho Tela po obci
  Piatok: 17.00 +Alojz Tardík, manželka, rod. z ob. strán
  memento na živých a zomrelých ochotníkov
  Sobota: 8.00 +Karol, Kristína Paceltoví, syn Karol, + rodina
  Nedeľa: 8.30 za farníkov
  10.00 poďakovanie za 80r. života
  Dnes je pobožnosť o 15.00 hod.

  V pondelok je celodenná poklona sviatosti oltárnej od 9.00 hod. do začiatku večernej sv. omše. Prosím zapíšte sa na adoráciu, aby bol stále niekto v kostole.

  Vo štvrtok ,na Božie Telo, pripravte všetko ako je zvykom na procesiu.
  Prosím aj členov a členky hasičského zboru.
  Prvoprijímajúce deti budú oblečené v bielom.

  Continue reading →
 • Farské oznamy, farnosť Sološnica, 3.-9.3.2019

  tel: 0903 348 455
  emeil: imrichdoc@gmail. com

  Liturgický kalendár:
  Pondelok: sv. Karol Lwanga, muč.
  Streda: sv. Bonifác, biskup, muč.
  Štvrtok: sv. Norbert, biskup
  Piatok: Prvý piatok mesiaca
  Nedeľa: Nedeľa Zoslania Ducha Svätého, /Turíce/

  Úmysly svomší:
  Utorok: 18.00 + Karol Pajdlhauser
  Streda: 18.00 + Ján, Mária Dinušoví, brat Ján
  Štvrtok: 18.00 + Ľudmila Škutová, ročná, +Albert manžel
  Piatok: 18.00 +Jozef, Mária Fupšoví, synovia, nevesty
  Sobota: 8.00 +rodičia Stružákoví, + rodina
  Nedeľa: 8.30 za farníkov
  10.00 +František Sojka, manželka Antónia

  Hodová slávnosť a púť k Božskému Srdcu bude 30.6. Sv. omša začne o 10.00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude ThDr. Pavol Mikula, prefekt kňazského seminára.

  Sv. spoveď k prvému piatku: Vždy pol hod. pred sv. omšou a po nej.
  Chorých po domoch navštívim vo štvrtok od 10.00 hod.
  Prosím deti a školskú mládež, aby si vykonala sv. spoveď.

  Na Svätodušný sviatok je obvyklá farská ofera.

  Continue reading →
 • Doľany – púť

  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Doľany Vás pozýva na Púť k svätému Leonardovi

  Púť sa koná na kalvárii v Doľanoch v nedeľu 13. mája 2018, pútnická omša o 10:30 na kalvárii

  Continue reading →

Staršie správy