• Farské oznamy, farnosť Somošnica, 14.-20.10.2019

  tel: 0903 348 455
  emeil: imrichdoc@gmail. com

  Liturgický kalendár:
  Pondelok: sv. Kalixt I., pápež ,muč.
  Utorok: sv. Terézia od Ježiša, panna, uč. Cirkvi
  Streda: sv. Hedviga, sv. Margita Mária Alacoque
  Štvrtok: sv. Ignác Antiochijský, biskup, muč.
  Piatok: sv. Lukáš, evanjelista
  Sobota: sv. Izák Jogues, Ján de Brebeuf, muč.
  Nedeľa: 29. v období cez rok, misijná nedeľa
  Mesiac október je mesiacom modlitieb sv. ruženca a je to aj misijný mesiac.
  Na budúcu nedeľu je zbierka na misie.

  Úmysly sv.omší:
  Utorok: 17.00 +Eliáš Ján, syn Karol, dc. Viera
  Streda: 17.00 +Štefan, Anna Kazičkoví
  Štvrtok: 17.00 +Miroslav Kočíšek, rod. z ob.strán
  Piatok: 17.00 +st. rod.Ondrovičoví, Anna, Viktória, Tobiáš
  Sobota: 8.00 + Ján Blecha, ročná
  Nedeľa: 8.30 za farníkov
  10.00 +František Dulanský

  Dnes pobožnosť je o 14.00 hod.

  Sv. ruženec sa bude predmodlievať kňaz vždy pol hod. pred sv. omšou.
  V piatok pozývam deti, najmä tretiakov k spoločnej modlitbe sv. ruženca.
  V nedeľu po druhej sv. omši je vždy stretnutie prvoprijímajúcich.

  Continue reading →
 • Farské oznamy, farnosť Sološnica, 22.7.2019 – 28.7.2019

  tel: 0903 348 455
  emeil: imrichdoc@gmail. com

  Liturgický kalendár:
  Pondelok: sv. Márie Magdalény
  Utorok: sv. Brigity, patrónka Európy
  Streda: sv. Šarbel Machlúf, kňaz
  Štvrtok: sv. Jakub, apoštol
  Piatok: sv. Joachim, Anna, rodičia P.Márie
  Sobota: sv. Gorazd a spol.
  Nedeľa: 17. v cezročnom období

  Úmysly sv.omší:
  Utorok: 18.00 + Anna Poláková, rodič. Polákoví, Kočíškoví
  Streda: 18.00 + rod.Baťovičová,+rodina, za Božiu pom. pre ž. rodinu
  Štvrtok: 18.00 + rodič.Poliakoví, synovia, nevesty, vnukovia
  Piatok: 18.00 + Mária Čermáková a Jozef, + rodina
  Sobota: 8.00 + Ľudovít Vanek, + rodina
  Nedeľa: 8.30 + Zuzana
  10.00 za farníkov

  Dnes je pobožnosť o 14.00 hod.

  Continue reading →
 • Farské oznamy, farnosť Sološnica, 8.-14.7.2019

  tel: 0903 348 455
  emeil: imrichdoc@gmail. com

  Liturgický kalendár:
  Utorok: sv. Augustín Zao Rong, muč.
  Štvrtok: sv. Benedikt, opát, patrón Európy
  Sobota: sv. Henrich
  Nedeľa: 15. v cezročnom období

  Úmysly svomší:
  Utorok: 18.00 + Teofil Dinuš, rod. z ob. strán
  Streda: 18.00 + Štefan, Anna Mečároví
  Štvrtok: 18.00 + Ferdinand Černý, syn, rodič. z ob. str. + rodina
  Piatok: 18.00 za zdravie, Božiu pomoc pre rodinu
  Sobota: 8.00 +rodina Škárová, nevesta, krstní rod. + rodina
  Nedeľa: 8.30 za farníkov
  10.00 +Anton, Anna Čermákoví, rod. z ob. strán

  Dnes je pobožnosť o 14.00 hod.

  Ďakujem všetkým za prípravu hodovej slávnosti Božského Srdca.

  Continue reading →
 • Farské oznamy, farnosť Sološnica, 3.-9.3.2019

  tel: 0903 348 455
  emeil: imrichdoc@gmail. com

  Liturgický kalendár:
  Pondelok: sv. Karol Lwanga, muč.
  Streda: sv. Bonifác, biskup, muč.
  Štvrtok: sv. Norbert, biskup
  Piatok: Prvý piatok mesiaca
  Nedeľa: Nedeľa Zoslania Ducha Svätého, /Turíce/

  Úmysly svomší:
  Utorok: 18.00 + Karol Pajdlhauser
  Streda: 18.00 + Ján, Mária Dinušoví, brat Ján
  Štvrtok: 18.00 + Ľudmila Škutová, ročná, +Albert manžel
  Piatok: 18.00 +Jozef, Mária Fupšoví, synovia, nevesty
  Sobota: 8.00 +rodičia Stružákoví, + rodina
  Nedeľa: 8.30 za farníkov
  10.00 +František Sojka, manželka Antónia

  Hodová slávnosť a púť k Božskému Srdcu bude 30.6. Sv. omša začne o 10.00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude ThDr. Pavol Mikula, prefekt kňazského seminára.

  Sv. spoveď k prvému piatku: Vždy pol hod. pred sv. omšou a po nej.
  Chorých po domoch navštívim vo štvrtok od 10.00 hod.
  Prosím deti a školskú mládež, aby si vykonala sv. spoveď.

  Na Svätodušný sviatok je obvyklá farská ofera.

  Continue reading →
 • Doľany – púť

  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Doľany Vás pozýva na Púť k svätému Leonardovi

  Púť sa koná na kalvárii v Doľanoch v nedeľu 13. mája 2018, pútnická omša o 10:30 na kalvárii

  Continue reading →

Staršie správy