• Farské oznamy, farnosť Sološnica, 18.-24.11.2019

   

  tel: 0903 348 455

  emeil: imrichdoc@gmail. com

   

  Liturgický kalendár:

  Pondelok:      Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla v Ríme

  Streda:           bl. Anna Kolesárová

  Štvrtok:          Obetovanie P. Márie

  Piatok:           sv. Cecília, panna, muč.

  Sobota:          sv. Klementa I. pápeža a muč., sv. Kolumbán opát

  Nedeľa:      34. v období cez rok, Krista Kráľa

   

  Úmysly sv.omší:                  

  Utorok:      17.00  + Ján Blecha, ročná

  Streda:       17.00  + Karol Kazička

  Štvrtok:      17.00  + Dominik Lučanský, + rodina

  Piatok:       17.00      poďakovanie za 50r. manželstva

  Sobota:        8.00   + Cecília Botlová, manžel, brat Jozef, dc. Milena

  Nedeľa:       8.30       za farníkov

                     10.00    + Ján, Anna Vaňkoví, synovia, st. rodičia

   

  Dnes bude pobožnosť o 14.00 hod.

   

  Môžete zapisovať na sv. omše na január a február vždy po sv. omši vo všedný deň.

   

  V nedeľu po druhej sv. omši je vždy stretnutie prvoprijímajúcich.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Continue reading →
 • Farské oznamy, farnosť Sološnica, 4.-10.11.2019

   

  tel: 0903 348 455

  emeil: imrichdoc@gmail. com

  Liturgický kalendár:

  Pondelok:      sv. Karol Boromejský,biskup

  Utorok:          sv. Imrich

  Sobota:          Výročie posviacky Lateránskej baziliky v Ríme

  Nedeľa:      32. v období cez rok

   

  V dňoch od 1.11 do 8.11. možno získať odpustky  v prospech zosnulých  za obvyklých podmienok.

   

  Úmysly sv.omší: 

                        

  Utorok:17.00  + rodičia Krúpoví, st. r. z ob. strán.br. Rudolf, švagor

  Streda:  17.00  +Otília,Martin Surovičoví,zať Ondrej,vn.Peter, Marta+rodina,

  Štvrtok: 17.00     poď. za 96r. života pre Veroniku Konyarikovú

  Piatok:   17.00  +Tomáš, Johana Chvíloví, dc. Emília, s. Milan, Stanislav

  Sobota:     8.00 + manželia Valuchoví, Ďurigoví

  Nedeľa:     8.30    za farníkov

                   10.00 + Pavol Čermá, ročná

   

  Dnes pobožnosť nebude. Navštívte cintorín.

   

  Na budúcu nedeľu je Svätomartinská zbierka. Bude určená na kňazský seminár v Erbil v Iraku a kňazský seminár Gikongoro v Rwande…

   

  V nedeľu po druhej sv. omši je vždy stretnutie prvoprijímajúcich.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Continue reading →
 • Farské oznamy, farnosť Sološnica, 22.7.2019 – 28.7.2019

  tel: 0903 348 455
  emeil: imrichdoc@gmail. com

  Liturgický kalendár:
  Pondelok: sv. Márie Magdalény
  Utorok: sv. Brigity, patrónka Európy
  Streda: sv. Šarbel Machlúf, kňaz
  Štvrtok: sv. Jakub, apoštol
  Piatok: sv. Joachim, Anna, rodičia P.Márie
  Sobota: sv. Gorazd a spol.
  Nedeľa: 17. v cezročnom období

  Úmysly sv.omší:
  Utorok: 18.00 + Anna Poláková, rodič. Polákoví, Kočíškoví
  Streda: 18.00 + rod.Baťovičová,+rodina, za Božiu pom. pre ž. rodinu
  Štvrtok: 18.00 + rodič.Poliakoví, synovia, nevesty, vnukovia
  Piatok: 18.00 + Mária Čermáková a Jozef, + rodina
  Sobota: 8.00 + Ľudovít Vanek, + rodina
  Nedeľa: 8.30 + Zuzana
  10.00 za farníkov

  Dnes je pobožnosť o 14.00 hod.

  Continue reading →
 • Farské oznamy, farnosť Sološnica, 8.-14.7.2019

  tel: 0903 348 455
  emeil: imrichdoc@gmail. com

  Liturgický kalendár:
  Utorok: sv. Augustín Zao Rong, muč.
  Štvrtok: sv. Benedikt, opát, patrón Európy
  Sobota: sv. Henrich
  Nedeľa: 15. v cezročnom období

  Úmysly svomší:
  Utorok: 18.00 + Teofil Dinuš, rod. z ob. strán
  Streda: 18.00 + Štefan, Anna Mečároví
  Štvrtok: 18.00 + Ferdinand Černý, syn, rodič. z ob. str. + rodina
  Piatok: 18.00 za zdravie, Božiu pomoc pre rodinu
  Sobota: 8.00 +rodina Škárová, nevesta, krstní rod. + rodina
  Nedeľa: 8.30 za farníkov
  10.00 +Anton, Anna Čermákoví, rod. z ob. strán

  Dnes je pobožnosť o 14.00 hod.

  Ďakujem všetkým za prípravu hodovej slávnosti Božského Srdca.

  Continue reading →
 • Farské oznamy, farnosť Sološnica, 3.-9.3.2019

  tel: 0903 348 455
  emeil: imrichdoc@gmail. com

  Liturgický kalendár:
  Pondelok: sv. Karol Lwanga, muč.
  Streda: sv. Bonifác, biskup, muč.
  Štvrtok: sv. Norbert, biskup
  Piatok: Prvý piatok mesiaca
  Nedeľa: Nedeľa Zoslania Ducha Svätého, /Turíce/

  Úmysly svomší:
  Utorok: 18.00 + Karol Pajdlhauser
  Streda: 18.00 + Ján, Mária Dinušoví, brat Ján
  Štvrtok: 18.00 + Ľudmila Škutová, ročná, +Albert manžel
  Piatok: 18.00 +Jozef, Mária Fupšoví, synovia, nevesty
  Sobota: 8.00 +rodičia Stružákoví, + rodina
  Nedeľa: 8.30 za farníkov
  10.00 +František Sojka, manželka Antónia

  Hodová slávnosť a púť k Božskému Srdcu bude 30.6. Sv. omša začne o 10.00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude ThDr. Pavol Mikula, prefekt kňazského seminára.

  Sv. spoveď k prvému piatku: Vždy pol hod. pred sv. omšou a po nej.
  Chorých po domoch navštívim vo štvrtok od 10.00 hod.
  Prosím deti a školskú mládež, aby si vykonala sv. spoveď.

  Na Svätodušný sviatok je obvyklá farská ofera.

  Continue reading →

Staršie správy