• Farské oznamy, farnosť Sološnica, 29.6.-5.7.2020

   

  emeil: imrichdoc@gmail.com

  tel:0903348455

   

  Liturgický kalendár:

  Pondelok: sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok

  Utorok:         Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme

  Štvrtok:         Návšteva P.Márie, sviatok

  Piatok:           sv. Tomáša, apoštola

  Sobota:          sv. Alžbeta Portugalskej

  Nedeľa:       sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov

   

  Úmysly sv.omší:

  Pondelok:18.00    za farníkov /prikázaný sviatok/

  Utorok:     18.00  +Rozália, Melánia

  Streda:      18.00  +Ignác Poliak

  Štvrtok:    18.00   +Štefan Pátek, manželka, dcéry, zaťovia, vnuk

  Piatok:      18.00   +Teofil Dinuš, rod.z ob.strán

  Sobota:       8.00      za členov sv. ruženca

  Nedeľa:      8.30      za farníkov

                    10.00    +Štefan, Anna Mečároví

  Pobožnosť v nedeľu je o 14.00 hod.

   

  Sv. spoveď : Vždy pol hod. pred sv. omšou, v piatok od 10.00 navštívim chorých po domoch. Návštevu chorých treba ohlásiť.

   

  Dišpenz od sv. omší pre karanténu je ukončený. Dišpenzovaní sú tí, ktorí majú vážnu fyzickú a morálnu prekážku.

  Hygienické opatrenia zostávajú.

   

  Letný tábor.

  Rehoľná sestra saleziánka Elen Caunerová bude organizovať letný tábor v Sološnici od 3.- 7.augusta od 9 hod. do 16. hod.

  Tábor je určený pre deti od 1. do 7. ročníka ZŠ. Prihlásiť dieťa zákonným zástupcom je možné do 30. júna. Príspevok je dobrovoľný. Deti si prinesú so sebou suchý obed s vodou. Všetko sa uskutoční podľa hygienických predpisov…

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Continue reading →

 • Oznam farského úradu

  Farský úrad oznamuje, že po uvoľnení karantény sa môžu konať verejné bohoslužby až do odvolania a to od 6. mája za týchto podmienok:

  Povinná dezinfekcia rúk pri vstupe, nosenie rúšok, odstup v kostole vo vzdialenosti 2 m. Miesta budú vopred označené.

  Ruky sa nepodávajú a sv. prijímanie sa dáva do rúk.

  Odstupy treba dodržovať aj pri vychádzaní z kostola.

  Vo všedné dni budú sv. omše o 18 hod.

  Nedeľné sv. omše budú v sobotu o 18.00hod. a v nedeľu o 8.30 hod. a o 10.00 hod.

  Seniori majú rezervovanú nedeľnú sv. omšu o 8.30. Svoju účasť nech zvážia.

  Počas karantény je stále platný dišpenz /ospravedlnenie/ od účasti na sv. omšiach v nedele a sviatky.

   

  Continue reading →

Staršie správy