• Farské oznamy, farnosť Sološnica, 15.-21.7.2019

  tel: 0903 348 455
  emeil: imrichdoc@gmail. com

  Liturgický kalendár:
  Pondelok: sv. Bonaventúra
  Utorok: Panny Márie Karmelskej
  Streda: sv. Andrej Svorad a Benedikt
  Nedeľa: 16. v cezročnom období

  Úmysly sv.omší:
  Utorok: 18.00 + Vít Dobrovodský, Katarína, rod. z ob. strán
  Streda: 18.00 + Gustáv Polák, rod. Štefan, Júlia
  Štvrtok: 18.00 + Alojz Kvaššay, rod. z ob. strán
  Piatok: 18.00 +Paulína, Eduard Kovároví, st. rod
  Sobota: 8.00 na úmysel ordinára
  Nedeľa: 8.30 za farníkov
  10.00 +Alžbeta Zechelová, manžel, + rodina

  Dnes je pobožnosť o 14.00 hod.

  Continue reading →
 • Farské oznamy, farnosť Sološnica, 8.-14.7.2019

  tel: 0903 348 455
  emeil: imrichdoc@gmail. com

  Liturgický kalendár:
  Utorok: sv. Augustín Zao Rong, muč.
  Štvrtok: sv. Benedikt, opát, patrón Európy
  Sobota: sv. Henrich
  Nedeľa: 15. v cezročnom období

  Úmysly svomší:
  Utorok: 18.00 + Teofil Dinuš, rod. z ob. strán
  Streda: 18.00 + Štefan, Anna Mečároví
  Štvrtok: 18.00 + Ferdinand Černý, syn, rodič. z ob. str. + rodina
  Piatok: 18.00 za zdravie, Božiu pomoc pre rodinu
  Sobota: 8.00 +rodina Škárová, nevesta, krstní rod. + rodina
  Nedeľa: 8.30 za farníkov
  10.00 +Anton, Anna Čermákoví, rod. z ob. strán

  Dnes je pobožnosť o 14.00 hod.

  Ďakujem všetkým za prípravu hodovej slávnosti Božského Srdca.

  Continue reading →
 • Farské oznamy, farnosť Sološnica, 3.-9.3.2019

  tel: 0903 348 455
  emeil: imrichdoc@gmail. com

  Liturgický kalendár:
  Pondelok: sv. Karol Lwanga, muč.
  Streda: sv. Bonifác, biskup, muč.
  Štvrtok: sv. Norbert, biskup
  Piatok: Prvý piatok mesiaca
  Nedeľa: Nedeľa Zoslania Ducha Svätého, /Turíce/

  Úmysly svomší:
  Utorok: 18.00 + Karol Pajdlhauser
  Streda: 18.00 + Ján, Mária Dinušoví, brat Ján
  Štvrtok: 18.00 + Ľudmila Škutová, ročná, +Albert manžel
  Piatok: 18.00 +Jozef, Mária Fupšoví, synovia, nevesty
  Sobota: 8.00 +rodičia Stružákoví, + rodina
  Nedeľa: 8.30 za farníkov
  10.00 +František Sojka, manželka Antónia

  Hodová slávnosť a púť k Božskému Srdcu bude 30.6. Sv. omša začne o 10.00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude ThDr. Pavol Mikula, prefekt kňazského seminára.

  Sv. spoveď k prvému piatku: Vždy pol hod. pred sv. omšou a po nej.
  Chorých po domoch navštívim vo štvrtok od 10.00 hod.
  Prosím deti a školskú mládež, aby si vykonala sv. spoveď.

  Na Svätodušný sviatok je obvyklá farská ofera.

  Continue reading →
 • Doľany – púť

  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Doľany Vás pozýva na Púť k svätému Leonardovi

  Púť sa koná na kalvárii v Doľanoch v nedeľu 13. mája 2018, pútnická omša o 10:30 na kalvárii

  Continue reading →

Staršie správy