Prosím o upratovanie kostola v dňoch 01. – 15. januára t.j. soboty od 09.00 h, a to každý rok, nasledujúce rodiny, t.j. rodičov a deti:

Č.d.

1          pani Mária Bačinská

10       rodina JUDr. Jána Minárika

11       rodina JUDr. Jozefa Lopatku

12       pani Margita Tangelmayerová

14       rodina Ing. Andreja Pirníka

16       rodina Nižňanská

17       rodina Antona Holiča

17       pani Ľudmila Tanglmayerová

18       rodina Miloslava Vaňka

18       rodina Jána Suroviča

18       rodina Mariána Holiča

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

Najvyššieho Boha

 

 Prosím o upratovanie kostola v dňoch 15. – 31. januára t.j. soboty od 09.00 h, a to každý rok, nasledujúce rodiny, t.j. rodičov a deti:

Č.d.

19       rodina Mičková

19       rodina Kataríny Čuberovej

19       rodina Kubišová

20       rodina Nováková

20       rodina  Koleničová

20       rodina Kočíšková

20       rodina Lovíšková

20       pani Rozália Horská

23       rodina Kopáčová

23       rodina Kaňková

25       rodina Jóžová

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

Najvyššieho Boha.

Prosím o upratovanie kostola v dňoch 01. – 15. februára, t.j. soboty, a to každý rok od 09.00 h nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

31       rodina  Vaňková

31       rodina  Ralbovská

31       rodina Horecká

36       rodina Králová

37       rodina Fajkošová

38       rodina Šadibolová

39       rodina Pajdlhauserová

40       rodina Vláčilíková

41       rodina Drahošová a Kassayová

43       rodina Janečková

46       rodina Olšovská

47       rodina Čatlošová

49       pani Mária Komárková

50       rodina Barteková

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

Najvyššieho Boha.

Prosím o upratovanie kostola v dňoch 15. – 28. februára t.j. soboty, a to každý rok, od 09.00 h nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

52       rodina  Šírová

54       pani Rozália Nemečková

63       rodina Mikušová

67       rodina Sojková

68       rodina Krajčová

71       rodina Veselská

76       rodina Frühaufová

78       rodina Barteková

81       rodina Barteková

83       rodina Velická

84       pani Mária Kočíšková

85       pani Eva Malíková

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

Najvyššieho Boha.

Prosím o upratovanie kostola v dňoch 01. – 15. marca t.j. soboty, a to každý rok od 09.00 h nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

87       rodina  Kordošová

88       rodina  Smáková

89       rodina  Velická

90       rodina Marečková

94       rodina Pátková

96       rodina Blechová

100     rodina Fajkošová

102     rodina Chvílová

103     rodina Bílová

106     rodina Chvílová

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

Najvyššieho Boha.

Prosím o upratovanie kostola v dňoch 15. – 31. marca t.j. soboty od 09.00 h nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

108     rodina  Kovárová

109     rodina  Kazičková

112     rodina  Škodová

113     rodina  Písečná

114     rodina  Frühaufová

115     rodina  Mlynarovičová a Janečková

116     rodina Krišková

117     rodina Navrátilová

118     rodina Ftáčková

119     rodina  Ćermáková

120     rodina Nikodémová

121     rodina Lučanská

122     rodina Chvílová

123     rodina Špotáková

124     rodina Sojková

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

Najvyššieho Boha.

Prosím o upratovanie kostola v dňoch 01. – 15. apríla t.j. soboty, a to každý rok od 09.00 h nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

128     rodina  Krúpová

136     rodina  Blechová

143     rodina  Vandáková

146     rodina  Frühaufová

147     rodina  Písečná

148     rodina Biksadská

149     rodina Barteková

153     rodina  Chvílová

154     rodina  Vaňková

159     rodina Blechová

160     rodina Čermáková

161     rodina Seličová

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

Najvyššieho Boha.

Prosím o upratovanie kostola v dňoch od 15.  do 30. apríla, t.j. soboty od 09.00 h a to každý rok, nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

162     rodina  Kubíková

165     rodina  Piláriková a Mečárová

168     rodina Kočíšková

170     rodina  Šišková

175     rodina  Blahovičová

176     rodina  Kočíšková

178     rodina  Vaňková

182     rodina  Chvílová

183     rodina  Kujanová

184     rodina   Janečková

185     rodina   Škutová

186     rodina  Hirthová

188     rodina  Kaňková

195     rodina  Ďurďovičová

211     rodina  Chvílová a Herdová

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

Najvyššieho Boha.

Prosím o upratovanie kostola v dňoch 1. – 15. mája t.j. soboty, a to každý rok, od 09.00 h nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

214     rodina  Kočíšková

219     rodina  Šírová

221     rodina  Turanská

223     rodina  Koleničová

227     rodina  Romanová

228     rodina  Pápežová

229     rodina  Vaňková

235     rodina Dinušová

236     rodina Dulanská

242     rodina  Vláčilíková

243     rodina Čechotovská

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

Najvyššieho Boha.

Prosím o upratovanie kostola v dňoch 15. – 31. mája t.j. soboty od 09.00 h, a to každý rok,  nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

248     rodina  Janíková

251     rodina  Zechelová

252     pani      Kutáková

253     pani Ing.  Poliaková

254     rodina  Romanová a Poláčková

256     rodina  Podolcová

258     rodina  Nikodémová

259     rodina   Biksadská

262     rodina  Dinušová

265     rodina  Závadská

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

Najvyššieho Boha.

Prosím o upratovanie kostola v dňoch 1. – 15. júna t.j. soboty a to každý rok od 09.00 h nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

273     rodina  Kočíšková

274     rodina  Kazičková

275     rodina  Eliášová

279     rodina  Dinušová

282     rodina  Bakičová

283     pani      Horecká

284     rodina  Blusková

285     rodina   Viktorínová

287     rodina  Blažíčková

288     rodina  Krchňavá

291     rodina  Tomášová

291     rodina  Míšaná

293     rodina  Maráčková

294     rodina  Demková

 Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie
 Najvyššieho Boha.

Prosím o upratovanie kostola dňa 15. júna – 30. júna t.j. soboty – a to každý rok – od 09.00 h nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

295     pani     Tarabová

300     rodina  Pátková

301     rodina  Michútová

302     rodina  Barteková

305     rodina  Mlynarovičová

307     rodina  Mečárová

310     rodina  Mlynarovičová, Gazdičová

311     rodina  Mlynarovičová

312     rodina  Štokingerová

313     rodina  Blaškovičová

314     rodina  Barteková

315     rodina  Vanišová

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

Najvyššieho Boha.

Prosím o upratovanie kostola dňa 01. júla – 15. júla t.j. soboty – a to každý rok  od 09.00 h nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

316     rodina  Blažíčková

317     rodina  Poláková

318     rodina  Barteková

319     rodina  Dinušová

320     rodina  Juhanesová

321     rodina  Gregorová

322     rodina  Simeonová

323     rodina  Terálová a Ftáčková

324     rodina  Králová

325     pani      Vaneková

327     rodina  Báchorová

328     rodina  Petrášová

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

 Najvyššieho Boha.

Prosím o upratovanie kostola dňa 15. júla – 31. júla t.j. soboty – a to každý rok – od 09.00 h nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

329     rodina  Krúpová a Gazdíková

330     rodina  Kočíšková

332     rodina  Chvílová

333     rodina  Kazičková

337     rodina  Pavelková

339     rodina  Eliášová

340     rodina   Barteková

341     rodina  Kočíšková

342     rodina  Šteffeková

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

Najvyššieho Boha.

Prosím o upratovanie kostola dňa 01. augusta – 15. augusta t.j. soboty – a to každý rok – od 09.00 h nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

344     rodina  Cínová

345     rodina  Surovičová

346     rodina  Šidlíková

347     rodina  Dulanská

348     rodina  Šperglová

350     rodina  Blanáriková

351     rodina  Dinušová

352     rodina  Demková

354     rodina   Poláková

355     rodina  Poláková

356     rodina  Barteková

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

Najvyššieho Boha.

Prosím o upratovanie kostola dňa 15. augusta – 31. augusta t.j. soboty – a to každý rok – od 09.00 h nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

357     rodina  Kazičková

361     pani     Jagnešáková

363     rodina  Fupšová

365     rodina  Mečárová

371     rodina  Frühaufová

375     rodina  Sojková a Pfeilerová

377     rodina  Murínová

378     rodina  Ralbovská

381     rodina   Zmeková

386     rodina   Blažíčková

390     rodina   Romanová

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

Najvyššieho Boha.

Prosím o upratovanie kostola dňa 01. septembra – 15. septembra t.j. soboty, a to každý rok, od 09.00 h nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

392     rodina  Čermáková

394     pani     Valéria Poláková

397     rodina  Frühaufová

400     rodina  Stanovská

410     rodina  Kočíšková

411     rodina  Vojčíková

413     rodina  Kočíšková

414     rodina  Valášková

415     pani      Mária Ftáčková

416     rodina   Elízová

419     rodina   Fajkošová

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

Najvyššieho Boha.

Prosím o upratovanie kostola od 15. septembra – 30. septembra t.j. soboty, a to každý rok, od 09.00 h nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

420     rodina  Slobodová

421     rodina  Mikušová

422     rodina  Juhanesová

423     rodina  Kazičková

424     rodina  Dinušová

425     rodina  Černá

426     rodina  Hudyová

427     rodina  Zechelová

428     rodina   Doležalová

431     rodina  Barteková

432     rodina  Barteková

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

Najvyššieho Boha.

Prosím o upratovanie kostola od 01. októbra – 15. októbra t.j. soboty – a to každý rok – od 09.00 h nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

433     rodina  Ščepková

434     rodina  Pfeilerová

437     pani     Rehorovičová

438     rodina  Šišková

442     rodina  Nemcová

446     rodina  Čechotovská

447     rodina  Herzová

475     rodina  Šišoláková

454     pani     Martoňová

456     rodina  Ráchalová

457     rodina  Paceltová

460     rodina  Záhradníková

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

Najvyššieho Boha.

Prosím o upratovanie kostola od 15. októbra – 30. októbra – a to každý rok – t.j. soboty od 09.00 h nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

461     rodina  Žilavá

463     rodina  Ralbovská

465     rodina  Radičová a Pakanová

466     rodina  Karlová

470     rodina  Valovičová

472     rodina  Velšmidová

473     pani     Helena Hlavatá

476     rodina  Jagnešáková

477     pani      Ing. Anna Paušeková

480     rodina  Kopincová

484     rodina  Kazičková

485     rodina  Smáková

487     rodiny z bytovky Pálenica

489     rodina   Marešová

493     rodina   Keraková

494     pani      Mária Dinušová

494     rodina   Vedelová

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

Najvyššieho Boha.

Prosím o upratovanie kostola od 01. novembra – 15. novembra t.j. soboty – a to každý rok – od 09.00 h nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

496     rodina  Čermáková

497     rodina  Velšmidová

498     rodina  Seličová

500     rodina  Dulanská

500     rodina  Holičová

500     rodina  Kočišová

500     rodina  Jánošíková

500     rodina  Stelmachová

500     rodina  Chvílová

500     rodina  Gašparová

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

Najvyššieho Boha.

 

Prosím o upratovanie kostola od 15. novembra – 30. novembra t.j. soboty  – a to každý rok – od 09.00 h nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

505     rodina  Pfeilerová

509     rodina  Konyariková

511     rodina  Durasová

512     rodina  Blahovičová

513     rodina  Blechová

514     rodina  Pápežová

515     rodina  Barteková

516     rodina  Dinuša Pavla

516     rodina  Dinuša Ľudovíta

516     rodina  Bordáková

516     rodina  Tandlmayerová

516     rodina  Kočíšková

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

Najvyššieho Boha.

Prosím o upratovanie kostola od 01. decembra – 15. decembra – a to každý rok – t.j. soboty od 09.00 h nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

518     rodina   Čermáková

523     rodina   Poláková

524     rodina  Dinušová

524     rodina  Kuklovská

526     rodina  Okruhlicová

531     rodina  Lindtnerová

536     rodina  Kočíšková

537     rodina  Poláková

540     rodina  Špotáková

541     rodina   Poláková

542     rodina  Chvílová

543     rodina  Chvílová

544     rodina  Písečná

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

 Najvyššieho Boha.

 

Prosím o upratovanie kostola od 16. decembra – 30. decembra t.j. soboty od 09.00 h nasledujúce rodiny, tj. rodičov a deti:

Č.d.

545     rodina   Vaňková

548     rodina  Fajkošová

549     rodina  Grúzová

550     rodina  Ritomská

552     rodina  Tardíková

553     rodina  Závadská

555     rodina  Blechová

557     rodina   Barteková

558    rodina   Smierčáková

561    rodina   Mičková

562     rodina  Mozolová

570     rodina  Hirthová

572     rodina Horecká

575     rodina Šišková

580     rodina Morongová

Za ochotu upratovať a upratovanie nech Vám je odmenou milosť a požehnanie

Najvyššieho Boha.