Adresa:
906 37, Sološnica č.d. 527

Fakturačné údaje :

IČO:00310026

DIČ: 2021086892 – nie sme platci DPH

Bankové spojenie:
3201198002/5600
IBAN: SK52 5600 0000 0032 0119 8002

Úradné hodiny:

Pondelok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.30
Utorok nestránkový deň
Streda 7.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Štvrtok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.30
Piatok 7.30 – 12.00 12.30 – 14.00

Kontakty:

Anna Čermáková – starostka
telefón: 0905 / 418 760
034 / 6548 825
e-mail: anna.cermakova@solosnica.sk

Marta Bordáková – účtovníctvo
telefón/ fax: 034 / 6548 824
e-mail: marta.bordakova@solosnica.sk

Jana Čechotovská – registratúra, evidencia obyvateľstva,matrika, trhové miesta
telefón: 0948 / 279 269
e-mail: jana.cechotovska@solosnica.sk

Adriana Kočíšková – dane a poplatky, stavebný úrad, nahlásenie vývozu žumpy
telefón: 034 / 6584 181
e-mail: adriana.kociskova@solosnica.sk

Marta Kuklovská – kultúrny dom

e-mail: marta.kuklovska@solosnica.sk

Anna Mrázová – Spoločný stavebný úrad v Malackách
Pondelok : 8:00 – 16:00 hod
Piatok : 8:00 hod – 12:00 hod

Ing.Anna Ševerová –  hlavná kontrolórka obce
tel. 0907/712 366
e-mail: anka@severa.sk

Miroslav Jánošík – správa webovej stránky
e-mail: webmaster@solosnica.sk