Adresa:
906 37, Sološnica č. d. 527

Fakturačné údaje :

IČO:00310026

DIČ: 2021086892 – nie sme platcami DPH

Bankové spojenie:
3201198002/5600
IBAN: SK52 5600 0000 0032 0119 8002

Úradné hodiny obecný úrad :

Pondelok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.30
Utorok nestránkový deň
Streda 7.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Štvrtok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.30
Piatok 7.30 – 12.00 12.30 – 14.00

Kontakty:

Anna Čermáková – starostka
telefón: 0905 / 418 760
034 / 6548 825
e-mail: anna.cermakova@solosnica.sk

Marta Bordáková – účtovníctvo
telefón/ fax: 034 / 6548 824
e-mail: marta.bordakova@solosnica.sk

Jana Čechotovská – registratúra, evidencia obyvateľstva, matrika, trhové miesta
telefón: 0948 / 279 269
e-mail: jana.cechotovska@solosnica.sk

Adriana Kočíšková – dane a poplatky, stavebný úrad, nahlásenie vývozu žumpy
telefón: 034 / 6584 181
e-mail: adriana.kociskova@solosnica.sk

Marta Kuklovská – kultúrny dom

e-mail: marta.kuklovska@solosnica.sk

 

Robert Mračko – Spoločný stavebný úrad – Plavecké Podhradie
Email:  stavebnyurad.24@gmail.com

Tel.:    +421910696030

PONDELOK:   STRÁNKOVÝ DEŇ              8,00-12,30    13,00-16,00
UTOROK:        NESTRÁNKOVÝ DEŇ         8,00-16,00

 

Ing.Anna Ševerová –  hlavná kontrolórka obce
tel. 0907/712 366
e-mail: anka@severa.sk

Miroslav Jánošík – správa webovej stránky
e-mail: webmaster@solosnica.sk