Základná škola

Sološnica č.7
Riaditeľ ZŠ : Mgr. Monika Oravcová
Zástupca riaditeľa : Mgr. Vladimír Zechel
Tel. 034 6584118 e-mail : skola@zssolosnica.edu.sk

Web: http://www.zssolosnica.sk/
Školská družina: o školskom klube detí

 

Školská jedáleň

Vedúca : Mária Kočíšková
Tel. 034 65 84242

 

Materská škôlka

Riaditeľka : Bc. Janka Šišková
Tel. 0346584190, 0918420514
e-mail : msu.solosnica@gmail.com
Prevádzka v MŠ : 06,15 – 16,15 hod.
Viac informácií o Materskej škole

 

Reedukačné centrum pre mládež

Sološnica č.5
Riaditeľ : Mgr. Guba Vladimír
Tel. 034 6584188
e-mail : rcsolosnica@rcsolosnica.sk
Web: http://www.rcsolosnica.sk